Zaposleno 47% polaznica projekta “Stvaranje inovativnih mogućnosti za samozapošljavanje nezaposlenih visokoobrazovanih žena s područja Grada Zagreba”

Od 32 nezaposlene žene koje su sudjelovale u projektu, na dan 09. travnja 2015. zaposleno je njih 15 (oko 47%), dok je njih 9  (oko 28,1%) uključeno u mjeru stručnog osposobljavanja u cilju stjecanja radnog iskustva u stečenom zanimanju, a svega 8  (oko 25%) ih je još uvijek nezaposleno. Zaposlene osobe rade na poslovima stečene stručne spreme kao pedagozi, psiholozi  u dječjim vrtićima ili školama, učitelji u osnovnim školama i odgajatelji u vrtićima.

Kao korisnice projekta dobile su dodatna znanja  koja im omogućuju brže zapošljavanje, a usvojena znanja i iskustvo stečeno kroz projektne aktivnosti pruža im  priliku za razvoj novih načina rada s djecom. Korisnice projekta upoznale su novi koncept organizacije i načina rada s djecom koji sada imaju prilike primijeniti u svom svakidašnjem radu s posebnim naglaskom na poticanje poduzetništva od najranije dobi.

 

Povezana objava: https://mobbing.hr/stvaranje-inovativnih-mogucnosti-za-samozaposljavanje-nezaposlenih-visokoobrazovanih-zena-s-podrucja-grada-zagreba/

 

Izvor: Samozapošljavanje žena

Mobing često provode kolege na istim pozicijama

Govoreći o najčešćim simptomima mobinga, Apostolovski je kazala je kako žrtve u mnogo većoj mjeri zamjećuju posljedice na svoj privatni u odnosu na poslovni život.

 

Članak u Večernjem listu….

http://www.vecernji.hr/poduzetnistvo-i-karijere/mobbing-cesto-ne-provode-sefovi-vec-kolege-na-istim-pozicijama-995864

U Zadru tribina na temu zlostavljanja na poslu

U Maloj vijećnici Doma županije u Zadru održat će se tribina na temu zlostavljanja na poslu, gdje će biti riječi o iskustvu i praksi udruge mobbing.

Tribinu organizira Županijsko povjerenstvo za ravnopravnost spolova Zadarske županije ususret 8. ožujku – međunarodnom danu žena.

Tribina će se održati 5. ožujka u 11 sati, u Maloj vijećnici Doma županije u Zadru.

 

Izvor: http://www.zadarska-zupanija.hr/component/k2/item/861-tribina-na-temu-zlostavljanja-na-poslu

Zlostavljanje na poslu dnevno prijavi četvero radnika

Voditeljica udruge Mobbing o sve većem broju prijava zaposlenih koji trpe razne oblike zlostavljanja

Koliko je u Hrvatskoj raširen mobbing?

Gotovo svaki zaposlenik u radnom vijeku prolazi neku torturu. Problem je u lošoj komunikaciji. Ako se stvori konflikt koji se nije riješio, on ostaje tinjati i stvara se nesnošljivost. Tu dolazi do velikog stresa kod osobe koja trpi takvo ponašanje i nema priliku obraniti svoj stav. Ona je ponižena, na posao dolazi s grčem u želucu i gubi volju. Pomoć udruge u prosjeku zatraže četiri osobe dnevno.

Kakvim su sve oblicima zlostavljanja izloženi?

Žale se na prijetnje otkazom, pretjerano nadziranje, neslane šale i uvrede te nerazumne rokove za obavljanje posla. Drugima pak poslodavci ne daju ništa da rade. Zaposlenici izloženi mobbingu obolijevaju, posežu za tabletama i odlaze na dulja bolovanja, a dvoje je i umrlo od posljedica zlostavljanja.

Koje su mogućnosti zaposlenih?

Mi za stranku možemo poslati zahtjev za zaštitu prava iz radnog odnosa, ali za sve ostalo potreban joj je odvjetnik. Većina poslodavaca nema osobu zaduženu za zaštitu dostojanstva radnika ili pak imenuju osobu koja im je odana. Zato lobiramo za poseban Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu.

Izvor: Večernji List

Mobbing-problem o kojem se i dalje šuti

Svaki četvrti zaposlenik tijekom radnog vijeka trpi neki oblik mobbinga.

Među njima je više žena nego muškaraca. Udruzi mobbing tokom deset godina djelovanja obratile su se tisuće ljudi. A putem pravnog savjetovališta pomoć je dobilo više od 450 osoba, a još 750 njih putem telefona ili maila. Predsjednica udruge kaže kako je Hrvatska od 2004. godine napravila veliki iskorak u osvještavanju javnosti o problemu mobbinga, koji je do tada bio gotovo nepoznat pojam. No, još uvijek se pravna zaštita pruža kroz više zakona koji problem ne zahvaćaju u cjelini.

 

Izvor: Slavonskobrodska Televizija

Udruga Mobbing traži posebni zakon o zlostavljanju na radnom mjestu

Udruga Mobbing, koja ove godine obilježava 10 godina djelovanja, zalaže se za donošenje posebnog zakona o sprječavanju zlostavljanja na radnom mjestu umjesto da to područje uređuje više zakona.

Po podacima Ministarstva pravosuđa, u Hrvatskoj je trenutno u tijeku pet sudskih postupaka za mobbing koji se vode kao kazneni postupci, a od 2010. do danas na sudovima su riješena ukupno 133 radnopravna građanska predmeta za nadoknadu štete zbog zlostavljanja na radnom mjestu.

S izmjenama Kaznenog zakona 1. siječnja 2013. zlostavljanje na radnom mjestu postalo je kazneno djelo. Na sudovima su u tijeku pet takvih postupaka – po jedan u Osijeku, Vukovaru i Vinkovcima, te dva u Splitu. Prije izmjena zakona žrtve mobbinga mogle su tražiti građansko-pravnu zaštitu, a podaci Ministarstva pravosuđa pokazuju da je od ukupno 133 takva predmeta 78 riješeno pravomoćno, te 55 nepravomoćno.

Predsjednica Udruge Mobbing Jadranka Apostolovski kaže kako je Hrvatska od 2004. napravila veliki iskorak u osvještavanju javnosti o problemu mobbinga, koji je do tada bio gotovo nepoznat pojam, no još uvijek se pravna zaštita pruža kroz više zakona koji problem ne zahvaćaju u cjelini.

Pravnu zaštitu žrtve mobbinga primaju kroz odredbe Zakona o radu, Zakona o obveznim odnosima, Zakona o suzbijanju diskriminacije i Zakona o ravnopravnosti spolova.

Od 1. siječnja 2013. na snazi je izmijenjeni Kazneni zakon koji kroz odredbu članka 133. uvrštava mobbing u kaznena djela ako je nanesena šteta zdravlju. Ako je radniku povrijeđeno dostojanstvo na radnom mjestu štiti ga članak 130. Zakona o radu, no ni taj članak, ističe Apostolovski, ne pokriva sve situacije nasilja i zlostavljanja koja se događaju na radnom mjestu.

Udruga Mobbing je od osnutka 2004. godine pionir u nastojanjima da se promjeni svijest javnosti o zlostavljanju na radnom mjestu, kako bi se problem nazvalo pravim imenom i pomoglo ljudima u zaštiti svojih prava i dostojanstva.

Udruzi su se u proteklih deset godina obraćale tisuće ljudi, putem pravnog savjetovališta pomoć godišnje dobije više od 450 osoba, a još 750 njih putem telefona i maila.

Rezultati anketa provedenih među osobama koje se obraćaju udruzi pokazuju da mobbing prijavljuje 66 posto žena i 34 posto muškaraca. Među njima je najviše onih sa srednjom stručnom spremom (35,3 posto muškaraca i 45,5 posto žena), zatim s fakultetskim obrazovanjem (29,4 posto muškaraca i 36,4 posto žena), dok ih je najmanje sa završenom osnovnom školom (2,9 posto muškaraca i 6 posto žena).

Zlostavljanje više prijavljuju muškarci zaposleni u privatnim poduzećima (52,9 posto), dok je kod žena više onih koje su zaposlene u državnim poduzećima (53 posto).

Više od 80 posto osoba izjavljuje da su se zbog zlostavljanja osjećali ponižavajuće i bespomoćno, a više od 70 posto ne zna da u njihovoj tvrti postoji osoba zadužena za zaštitu od zlostavljanja niti znaju tko je ona, iako su poslodavci dužni radnike o tome obavijestiti.

Mobbing je specifični oblik ponašanja na radnom mjestu kojim jedna osoba ili više njih na razne načine planirano, osmišljeno i sofisticirano narušava čast, ugled i dostojanstvo druge osobe, i to sa ciljem eliminacije s radnog mjesta. Mobbing se, prema istraživanjima, najčešće događa u loše organiziranim poduzećima.

Žene su izložene većem riziku da postanu žrtve zlostavljanja, dok muškarci češće sudjeluju u zlostavljačkom ponašanju. U situaciji kada su žene te koje zlostavljaju u većini slučajeva njihova je žrtva također žena.

Muškarci žrtve mobbinga češće doživljavaju prijetnje i fizičke nasrtaje, dok se oko 15 posto žena susrelo i sa seksualnim zlostavljanjem na poslu.

Izvor: Radio 101

, ,

Problem o kojem se šuti – zlostavljanje na radnom mjestu

Udruzi Mobbing u proteklih deset godina su se obraćale tisuće ljudi, putem pravnog savjetovališta pomoć godišnje dobije više od 450 osoba, a još 750 njih putem telefona i maila.

Udruga Mobbing, koja ove godine obilježava 10 godina djelovanja, zalaže se za donošenje posebnog zakona o sprječavanju zlostavljanja na radnom mjestu umjesto da to područje uređuje više zakona.
Po podacima Ministarstva pravosuđa, u Hrvatskoj je trenutno u tijeku pet sudskih postupaka za mobbing koji se vode kao kazneni postupci, a od 2010. do danas na sudovima su riješena ukupno 133 radnopravna građanska predmeta za nadoknadu štete zbog zlostavljanja na radnom mjestu.
S izmjenama Kaznenog zakona 1. siječnja 2013. zlostavljanje na radnom mjestu postalo je kazneno djelo. Na sudovima je u tijeku pet takvih postupaka – po jedan u Osijeku, Vukovaru i Vinkovcima, te dva u Splitu. Prije izmjena zakona žrtve mobbinga mogle su tražiti građansko-pravnu zaštitu, a podaci Ministarstva pravosuđa pokazuju da je od ukupno 133 takva predmeta 78 riješeno pravomoćno, te 55 nepravomoćno.
Predsjednica Udruge Mobbing Jadranka Apostolovski kaže kako je Hrvatska od 2004. napravila velik iskorak u osvještavanju javnosti o problemu mobbinga, koji je do tada bio gotovo nepoznat pojam, no još uvijek se pravna zaštita pruža kroz više zakona koji problem ne zahvaćaju u cjelini.
Pravnu zaštitu žrtve mobbinga primaju kroz odredbe Zakona o radu, Zakona o obveznim odnosima, Zakona o suzbijanju diskriminacije i Zakona o ravnopravnosti spolova.

Od 1. siječnja 2013. na snazi je izmijenjeni Kazneni zakon koji kroz odredbu članka 133. uvrštava mobbing u kaznena djela ako je nanesena šteta zdravlju. Ako je radniku povrijeđeno dostojanstvo na radnom mjestu štiti ga članak 130. Zakona o radu, no ni taj članak, ne pokriva sve situacije nasilja i zlostavljanja koja se događaju na radnom mjestu.

Što je mobbing?

Udruga Mobbing je od osnutka 2004. godine pionir u nastojanjima da se promijeni svijest javnosti o zlostavljanju na radnom mjestu, kako bi se problem nazvalo pravim imenom i pomoglo ljudima u zaštiti svojih prava i dostojanstva.

Udruzi su se u proteklih deset godina obraćale tisuće ljudi, putem pravnog savjetovališta pomoć godišnje dobije više od 450 osoba, a još 750 njih putem telefona i maila.

Mobbing je specifični oblik ponašanja na radnom mjestu kojim jedna osoba ili više njih na razne načine planirano, osmišljeno i sofisticirano narušava čast, ugled i dostojanstvo druge osobe, i to s ciljem eliminacije s radnog mjesta. Mobbing se, prema istraživanjima, najčešće događa u loše organiziranim poduzećima.
Žene su češće žrtve, muškarci zlostavljači

Rezultati anketa provedenih među osobama koje se obraćaju udruzi pokazuju da mobbing prijavljuje 66 posto žena i 34 posto muškaraca. Među njima je najviše onih sa srednjom stručnom spremom (35,3 posto muškaraca i 45,5 posto žena), zatim s fakultetskim obrazovanjem (29,4 posto muškaraca i 36,4 posto žena), dok ih je najmanje sa završenom osnovnom školom (2,9 posto muškaraca i 6 posto žena).

Zlostavljanje više prijavljuju muškarci zaposleni u privatnim poduzećima (52,9 posto), dok je kod žena više onih koje su zaposlene u državnim poduzećima (53 posto).

Više od 80 posto osoba izjavljuje da su se zbog zlostavljanja osjećali ponižavajuće i bespomoćno, a više od 70 posto ne zna da u njihovoj tvrtki postoji osoba zadužena za zaštitu od zlostavljanja niti znaju tko je ona, iako su poslodavci dužni radnike o tome obavijestiti.

Žene su izložene većem riziku da postanu žrtve zlostavljanja, dok muškarci češće sudjeluju u zlostavljačkom ponašanju. U situaciji kada su žene te koje zlostavljaju u većini slučajeva njihova je žrtva također žena.

Muškarci žrtve mobbinga češće doživljavaju prijetnje i fizičke nasrtaje, dok se oko 15 posto žena susrelo i sa seksualnim zlostavljanjem na poslu.

Izvor: RTL

, ,

Gostovanje Jadranke Apostolovski na portalu Women in Adria

Jadranka Apostolovski, predsjednica Udruge Mobbing na portalu, između ostalog, iznosi da su žene izložene većem riziku da postanu žrtve zlostavljanja, dok muškarci češće sudjeluju u zlostavljačkom ponašanju. U situaciji kada su žene te koje zlostavljaju, u većini slučajeva njihova je žrtva također žena. Muškarci žrtve mobbinga češće doživljavaju prijetnje i fizičke nasrtaje, dok se oko 15% žena susrelo i sa seksualnim zlostavljanjem na poslu.

 

Više možete pročitati na Women in Adria 

Gostovanje Jadranke Apostolovski na TV postaji Mreža TV možete pogledati ovdje

,

Stvaranje inovativnih mogućnosti za samozapošljavanje nezaposlenih visokoobrazovanih žena s područja Grada Zagreba

Stvaranje inovativnih mogućnosti za samozapošljavanje nezaposlenih visokoobrazovanih žena s područja Grada Zagreba

Projekt pod nazivom ”Stvaranje inovativnih mogućnosti za samozapošljavanje nezaposlenih visokoobrazovanih žena s područja Grada Zagreba” provodi se u okvitu IPA instrumenta predpristupne pomoći, IV komponenata – Razvoj ljudskih potencijala. Ovim projektom, Grad Zagreb i partneri među kojima je u Udruga mobbing ,koristeći fondove Europske unije, pomažu nezaposlenim ženama s područja Zagreba da pokrenu vlastiti posao i kreiraju različite usluge u području čuvanja i
brige o djeci. Vrijednost projekta iznosi 151.392,92 EUR, od čega Europska unija osigurava 82,14% ukupnih sredstava, dok preostali iznos osiguravaju Grad Zagreb i partneri. Vrijeme provedbe projekta od 24. 09. 2013. do 23. 09. 2014., odnosno 12 mjeseci. Projekt ima za cilj motivirati, educirati i osposobiti 45 nezaposlenih visokoobrazovanih žena s područja Zagreba u dobi od 25-49 godina života za samozapošljavanje kroz pružanje usluga čuvanja i odgoja djece.

Preuzimanje dokumenta:

pdf_ikona

Stvaranje inovativnih mogućnosti za samozapošljavanje nezaposlenih visokoobrazovanih žena s područja Grada Zagreba

Predsjednica Udruge gostovala na HR 2

Predsjednica Udruge gđa, Jadranka Apostolovski predstavila je rad udruge Mobbing u emisiji “Zašto smo zajedno” na 2. programu Hrvatskog radija.

Emisiju možete poslušati na priloženom linku:

Zašto smo zajedno-Udruga Mobbing