Prema Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji (NN70/17, 126/19, 84/21) ekonomsko nasilje definirano je kao zabrana ili onemogućavanje korištenja zajedničke ili osobne imovine, raspolaganja osobnim prihodima ili imovine stečene osobnim radom ili nasljeđivanjem, onemogućavanje zapošljavanja, uskraćivanje sredstava za održavanje zajedničkog kućanstva i za skrb o djeci.
U besplatnom pravnom savjetovalištu Udruge za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga u zadnje dvije godine bilježi se porast osoba starije životne dobi koje su žrtve ekonomskog nasilja. Ekonomsko nasilje vrlo često javlja se uz druge oblike nasilja – fizičko i/ili psihičko nasilje, a žrtve nisu niti svjesne da su žrtve ekonomskog nasilja.

Najčešći prijavljeni oblici ekonomskog nasilja su zabranjivanje ili onemogućavanje korištenja osobne imovine žrtve ili zajedničke imovine žrtve i počinitelja, prisiljavanje na različita raspolaganja imovinom (prisilna sklapanja ugovora o dosmrtnom uzdržavanju, ugovora o darovanju, prisila na sačinjenje oporuka određenog sadržaja, prodaja imovine žrtve), uskraćivanje sredstava žrtvi za zadovoljenje osnovnih životnih potreba, prekomjerno trošenje novčanih sredstava žrtve (oduzimanje bankovne kartice, zlouporaba punomoći na tekućem računu žrtve).

Ekonomsko nasilje može se javiti u domu same žrtve, ali prepoznaje se i ekonomsko nasilje u ustanovi u kojoj je smještena žrtva. U ostvarenju materijalne koristi počinitelji često iskorištavaju narušeno zdravstveno stanje žrtve, socijalnu izoliranost, nedostatak užih članova obitelji, usamljenost žrtve te njihovo nedovoljno poznavanje vlastitih prava i mogućnosti.

U slučaju da ste žrtva bilo kojeg oblika nasilja za besplatnu primarnu pravnu pomoć možete se obratiti pravnicima Udruge za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga na 01/3907 301 ili na mail suzana@mobbing.hr.