• telefonskim putem i mailom (ponedjeljak – petak od 08 do 16 sati),
  • osobnim dolaskom (srijeda, uz prethodnu najavu)
  • radionice samopomoći
  • škola socijalnih vještina
  • kreativne radionice
  • psihoterapija
  • edukacija volontera/ki za pomagačku aktivnost u Udruzi