• telefonsko savjetovanje ponedjeljak – petak  9 – 16 h
  • besplatni pravni savjeti srijeda od 9 do 14 h (uz prethodnu telefonsku najavu)
  • radionice samopomoći
  • škola socijalnih vještina
  • kreativne radionice
  • psihoterapija
  • edukacija volontera/ki za pomagačku aktivnost u Udruzi