Zaposlenici Udruge za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga 13. listopada 2022. godine sudjelovali su na javnoj raspravi pod nazivom „Kako zaštititi starije osobe od zlouporaba ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju?“. Javna rasprava organizirana je od strane pučke pravobraniteljice, mr.sc. Tene Šimonović Einwalter, a održana je na Tribini grada Zagreba, Kaptol 27.

Raspravu je otvorila zamjenica pučke pravobraniteljice, Tatjana Vlašić predstavljajući trenutni zakonski okvir vezan uz sklapanje ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju te statistiku sklopljenih ugovora prema podacima Ministarstva pravosuđa i uprave i Hrvatske javnobilježničke komore. Nastavno na tu temu nadovezala se i Mirela Fučkar, ravnateljica Uprave za građansko, trgovačko i upravno pravo Ministarstva pravosuđa i uprave koja je naglasila potrebu razmatranja i osiguranja dodatnih načina zaštite osoba starije životne dobi što uključuje osnivanje registra ugovora o dosmrtnom i doživotnom osiguranju i suradnju s Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Na kraju prvog dijela rasprave, profesorica s Pravnog fakulteta u Rijeci, Sanja Barić navela je kako s ustavno-pravnog aspekta ne postoje prepreke uvođenja zakonske obveze hitnog postupanja u sudskim postupcima vezanim uz ugovore o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju.

Drugi dio rasprave o iskustvima iz prakse započela je Martina Dujmović, predsjednica Hrvatske javnobilježničke akademije i javna bilježnica iz Bjelovara koja je istaknula problem pri solemnizaciji ugovora kod kojih stranke dolaze s već sastavljenim ugovorima koji su često neadekvatni. Također, suprotstavila se ideji ukidanja ugovora o dosmrtnom uzdržavanju iz Zakona o obveznim odnosima navodeći kako će osobe starije životne dobi zatim pribjeći ugovorima o darovanju ili korištenju punomoći za prijenos vlasništva nad nekretninama čime se neće riješiti problem. Ljiljana Vrbić, ravnateljica Doma za starije osobe Sveti Josip Zagreb i Ljilja Jelenčić, magistra socijalnog rada predstavile su istraživanje provedeno 2016. godine o ekonomskom iskorištavanju osoba starije životne dobi. Istraživanje je pokazalo da od 39% ispitanika koji imaju sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju, 54% izjavilo da davatelj uzdržavanja ne brine o njima.

Nadalje, na temu ukidanja ugovora o dosmrtnom uzdržavanju, nadovezala se i Štefica Salaj, voditeljica Pravnog savjetovališta Sindikata umirovljenika Hrvatske koja navodi kako se zalaže za njihovo ukidanje jer nisu ispunili svoju svrhu. Također, iznijela je i ideju uvođenja probnog roka kod sklapanja ugovora kako bi se utvrdilo hoće li davatelj uzdržavanja izvršavati svoje obaveze. Iznijela je iz niz slučajeva iz prakse s kojim su se suočili u svome radu kao i problem samih „zbunjujućih“ naziva ugovora. Na tu temu se nadovezao i Nikša Raspopović, član Savjeta Hrvatske stranke umirovljenika koji se u praksi i susretao s ugovorima o doživotnom uzdržavanju koji su zapravo sadržajem bili ugovori o dosmrtnom uzdržavanju. Na kraju rasprave, Anja Ostopanj, pravna savjetnica Informativno pravnog centra Slavonski Brod se osvrnula i na teške posljedice koje snose osobe starije životne dobi u slučajevima nepridržavanja obveza ugovora kao što su slučajevi nasilja u obitelji i kaznenih djela prijetnje.

Udruga za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga kroz trogodišnji program Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike pod nazivom „Razvoj socijalnih usluga za osobe starije životne dobi“ pruža besplatnu primarnu pravnu pomoć za starije osobe u prostorijama Udruge kao i na terenu u sklopu mobilnog stručnog tima. Nerijetko su pravna pitanja vezana i uz prava i obveze koje proizlaze iz ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju kao i uz pokretanje postupka za raskid takvih ugovora.
Osobe starije životne dobi mogu ostvariti pravo na besplatnu pravnu, ali i psihološku pomoć u Udruzi za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga, Domobranska 4, uz prethodnu najavu, na sljedeće kontakt brojeve:
01/3907-301, 01/3907-302 i 095/3907-301.