Saznajte više o povredi dostojanstva i zlostavljanju na radu kako biste znali prepoznati i zaštiti se

Nacionalna zaklada je vodeća javna institucija za suradnju, povezivanje i financiranje organizacija civilnoga društva u Republici Hrvatskoj

SAVJETOVANJE

Kroz projekte jačamo suradnju između javnog sektora, akademske zajednice i civilnog društva u Hrvatskoj s ciljem podizanja učinkovitosti zaštite ljudskih prava.

BESPLATNA PRAVNA POMOĆ

Svakodnevno nudimo besplatnu pravnu pomoć kroz kreativne radionice, radionice samopomoći, školu socijalnih vještina i druge vidove edukacija

PONUDA ZA TVRTKE

U suradnji s tvrtkama organiziramo edukacije, radionice te razvijamo module na osnovu kojih će se kreirati i testirati predložak protokola o postupanju u slučaju zlostavljanja na radu

ŠTO JE MOBBING?

Najčešća ponašanja koja mobbing uključuje su neprimjerene šale, ogovaranja, optuživanja, emocionalno zlostavljanje i javno diskreditiranje

IMAMO ISKUSTVO

Iza nas je 12 godina iskustva u borbi protiv mobbinga. Sukladno trendovima razvijamo alate kojima ćemo podizati kapacitet i sposobnost civilnog društva i osiguranje sveobuhvatne zaštite i podrške žrtvama mobbinga.

PRAVNA ZAŠTITA

Udruga će pružiti besplatnu pravnu zaštitu i edukaciju svim žrtvama mobbinga. Čvrsto se zalažemo za društvo temeljeno na vrijednostima demokracije, tolerancije, pluralizma te zaštite ljudskih prava

Istraživanjem je utvrđeno čak oko 45 oblika mobbinga kvalificiranih u 5 skupina, a to su uglavnom napadi na kvalitetu životne i radne okoline, na društvene kontakte, napadi na reputaciju, mogućnost izražavanja i na koncu zdravlje.

Izvijestite o zlostavljanu nadređenu osobu ili osobu koja je za to zadužena u skladu s Kolektivnim ugovorom i Zakonom! Obratite se Odboru zaštite na radu u poduzeću, ako je potrebno i generalnom direktoru

Izvan poduzeća obavijestite liječnika medicine rada! Ako Vaš poslodavac ima ugovor za pružanje usluga specifične zdravstvene zaštite, ako nema ili ne znate tko je taj liječnik tada se obratite svom izabranom liječniku opće/obiteljske medicine.