Razvoj mreže izvaninstitucijskih socijalnih usluga u zajednici.

Kratki opis programa:
Udruga za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga provodi trogodišnji program „Razvoj mreže izvaninstitucijskih socijalnih usluga u zajednici“, financiranog sredstvima Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Program je usmjeren rješavanju problema nedostatka socijalnih usluga za starije osobe u zagrebačkim gradskim četvrtima Črnomerec i Novi Zagreb te u gradu Velikoj Gorici i okolici, s fokusom na prevenciju institucionalizacije.
Program će uspostaviti nove socijalne usluge u zajednici, razviti nove modele skrbi koji omogućuju starijim osobama da ostanu u svojim domovima uz potrebnu podršku, osnažiti lokalnu zajednicu za pružanje podrške i skrbi za starije osobe kroz različite aktivnosti i inicijative, jačati suradnju između relevantnih dionika, osigurati edukaciju i osposobljavanje stručnjaka, udomitelja i neformalnih njegovatelja koji rade i skrbe za osobe starije životne dobi. Inovativne socijalne usluge koje želimo razviti u ovom programu su usmjerene na društveno uključivanje osoba starije životne dobi, smanjenje njihove socijalne isključenosti i olakšavanje svakodnevnog života.

Vremensko razdoblje trajanja programa:
01. lipnja 2023.-31. svibnja 2025.

Cilj programa:
Program je usmjeren na rješavanje problema nedostatka socijalnih usluga za starije osobe na području gradskih četvrti Črnomerec i Novi Zagreb te grada Velike Gorice i okolice. Cilj programa je razvoj novih socijalnih usluga u zajednici te osnaživanje lokalne zajednice za pružanje podrške i skrbi za starije osobe kroz različite oblike aktivnosti i inicijative.

Korisničke skupine:
Ovaj program usmjeren je isključivo na osobe starije životne dobi kao ciljane korisnike, te su oni obuhvaćeni aktivnostima pružanja socijalnih usluga pravnog informiranja i savjetovanja, psihološkog savjetovanja i podrške te razvojem inovativnih socijalnih usluga poput prijateljskog poziva, usluge prijevoza na poziv te kluba za penziće. Korisnici projekta su i stručnjaci/osobe koje rade sa starijima u svrhu razvoja, širenja i unaprjeđenja kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga, mjera i aktivnosti. Također, korisnici su i građani (opća populacija), lokalna i regionalna samouprava, udruge i građanske inicijative, ustanove socijalne skrbi te ostali.

Očekivani rezultati programa:
Projektom će se uspostaviti nove socijalne usluge u zajednici koje omogućavaju prevenciju institucionalizacije osoba starije životne dobi te će im pružit veći izbor usluga i pomoći u održavanju kvalitete života. Uspostavom novih socijalnih usluga koje će omogućavati ostanak osoba starije životne dobi u njihovim domovima uz potrebnu podršku, kao i razvojem i primjenom novih modela skrbi za osobe starije životne dobi, očekuje se da će se smanjiti rizik od socijalne isključenosti te da će se povećati kvaliteta života i samostalnost starijih osoba. Osim toga, kroz provedbu programa bit će provedena edukacija za stručnjake koji rade s starijim osobama, što će osigurati visoku razinu kvalitete pružanja usluga i podrške. Također, edukacije će se održati i za udomitelje i neformalne njegovatelje koji brinu o osobama starije životne dobi, a prilika za njihovo usavršavanje i educiranje je vrlo malo. Uvođenje sustava praćenja i procjene kvalitete pružanja socijalnih usluga također će doprinijeti stalnom poboljšanju i prilagodbi usluga potrebama starijih osoba u zajednici.

Kontakt:
Telefon: 01/3907-301
e-mail: udruga.mobbing@zg.t-com.hr
vanja@mobbing.hr

Program je financiran od strane Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

 

Međunarodni dan starijih osoba, proglašen od strane Ujedinjenih naroda obilježava se 1. listopada svake godine. Ovim se danom potiče države da rade na uklanjanju političkih i socijalnih barijera koje priječe ravnopravno sudjelovanje starijih osoba u društvu. Podizanje društvene svijesti o pravima i potrebama starijih osobito je značajno osvrnemo li se na činjenicu da se udio […]