Podržavajućim/em članom/icom može postati svaka osoba  suglasna s politikom, vizijom i statutom Udruge, koja dostavi pristupnicu i uplati iznos godišnje članarine.

Prava i obveze podržavajućih članova/ica su:

 • biti obaviješteni/e o radu Udruge i njenih Tijela te o financijskom poslovanju, na osobni zahtjev;
 • na poziv Skupštine sudjelovati u radu Tijela Udruge, bez prava glasa;
 • pridržavati se politike, Statuta, vizije i drugih općih akata Udruge;
 • redovito uplaćivati iznos godišnje članarine;
 • podizati i očuvati ugled Udruge

 

Članom možete postati potpisivanjem PRISTUPNICE i njenim slanjem na adresu Udruge.
Potpisivanje pristupnice znači:

 • da mi je stalo do prava na rad bez psihičkog i fizičkog nasilja
 • prava na plaću i mogućnost napredovanja na poslu u humanim uvjetima rada
 • prava na pristojnu zdravstvenu i socijalnu zaštitu
 • učinkovitu pravnu zaštitu od psihičkog i fizičkog nasilja na radnom mjestu – mobbinga

Kao podržavajući član imam pravo na:

 • redovito obavještavanje o aktivnostima Udruge (najmanje jedanput godišnje)
 • sudjelovanje u aktivnostima Udruge i promicanje ciljeva Udruge
 • savjetodavnu ulogu (mogućnost poticanja novih akcija)
 • besplatno prisustvovanje događanjima koje će Udruga Mobbing organizirati za svoje podržavajuće članstvo