Javni poziv za iskaz interesa za korištenje potpore i podrške u svakodnevnom životu za osobe starije od 65 godina u sklopu projekta “Zaželi – pruži ruku, pokloni osmijeh”

Matica hrvatskih umirovljenika Novi Zagreb u partnerstvu s Udrugom za pomoć i edukaciju žrtava danom 22.03.2024. raspisuje javni poziv za iskaz interesa za korištenje potpore i podrške u svakodnevnom životu za osobe starije od 65 godina, a sve u sklopu projekta “Zaželi – pruži ruku, pokloni osmijeh”.

Usluga potpore i podrške korisnicima pružat će se 34 mjeseca.

Potpora i podrška uključuje: organiziranje prehrane, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene i zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

Korisnicima će se svaki mjesec, tijekom provedbe projekta, isporučiti paket kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština.

Javni poziv za iskaz interesa, prijavni obrazac te izjavu o broju članova kućanstva može se preuzeti na poveznicama ispod teksta, ili osobno u prostorijama Matice hrvatskih umirovljenika Novi Zagreb, a prijave se zaprimaju od 22. ožujka 2024. godine. Prijavu sa potrebnom dokumentacijom može se predati putem elektroničke pošte zazeli.pruziruku@gmail.com ili osobno u prostorijama Matice hrvatskih umirovljenika Novi Zagreb na adresi Trg Ivana Meštrovića 1G.

Dokumentacija:

Javni poziv za iskaz interesa

Obrazac-za-iskaz-interesa_MHUNZG

Izjava o clanovima zajednickog kucanstva

Opis projekta

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 980-01/23-01/01, URBROJ: 524-06-03-01-01/1-23-1 od 07. ožujka 2024. godine. i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava Kodni broj: SF.3.4.11.01.0451 od 22. ožujka 2024. godine u okviru Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. Matica hrvatskih umirovljenika u partnerstvu s Udrugom za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga provodi projekt “Zaželi – pruži ruku, pokloni osmijeh”

Kroz 34 mjeseca provedbe projekta, osobama starijima od 65 godina pružati će se usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu. Usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu uključuje: nabavu živežnih namirnica, pomoć u pripremi obroka u kućanstvu Korisnika, održavanje čistoće stambenih prostora koja ne uključuje generalna čišćenja, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština, ostale usluge u kući i okućnici, brigu o higijeni i osobnom izgledu, pratnja pri odlasku liječniku, u banku, u poštu i drugo.

Korisnicima će se svaki mjesec, tijekom provedbe projekta, isporučiti paket kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština.

Trajanje projekta: 22.03.2024. – 22.07.2027.

Ukupna vrijednost projekta: 1.020.000,00 EUR

Iznos bespovratnih sredstava: 1.020.000,00 EUR

Nositelj projekta: Matica hrvatskih umirovljenika Novi Zagreb

Partner: Udruga za pomoć i edukaciju žrtava Mobbinga