• Stvaranje društva jednakih mogućnosti za sve građane, u kojem senzibilizirani građani donose informirane odluke i svjesni su svoje odgovornosti za društvo u cjelini.
  • Poštivanje i zaštita ljudskih prava, posebno prava  zaposlenih i uvažavanje različitosti.
  • Neprihvatljivost svih oblika diskriminacije i govora mržnje.
  • Promicanje vrijednosti rada Udruge u općoj javnosti.