Udruga za pomoć i
edukaciju žrtava mobbinga
Domobranska 4
Zagreb

Zagreb, 11. studeni 2010.

Osobe zadužene za zaštitu dostojanstva državnih
službenika/ca i namještenika/ca ( povjerljivi
savjetnici/ce) u Tijelima državne
uprave i Tijelima s javnim ovlastima

– prema dostavnoj listi           

Predmet: Seminar „Edukacija o prepoznavanju mobbinga“
24. studeni 2010. u Zagrebu, u hotelu Dubrovnik
od 09:00 do 16:30 sati

– poziv, dostavlja se

OJAČAJMO NAJSLABIJE KARIKE U SVIJETU RADA – Phare 2006

SABOR HR – PREDSTAVLJANJE NACRTA ZAKONA O SPRJEČAVANJU MOBBINGA U utorak, 19. lipnja 2007. u 13.30h održana je tematska sjednica Odbora za ravnopravnost spolova i Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina na temu: “Nacrt prijedloga zakona o sprječavanju zlostavljanja na radu”. Uvodna obrazloženja o temi dale su Jadranka Apostolovski (predsjednica Udruge za pomoć […]