IPA 2008-Civil Society Facility
MREŽA ZA ZDRAVLJE I SIGURNOST NA RADU

NOSITELJ PROJEKTA:
Udruga za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga, Zagreb

PARTNERI:

 • SFDM, Makedonija
 • BOFOS, Srbija
 • Sindikat financijskih organizacija, Crna Gora
 • IBG Institut, Austrija
 • Nezavisni hrvatski sindikati, Hrvatska

SURADNIČKA ORGANIZACIJA:
Hrvatska udruga poslodavaca

TRAJANJE PROJEKTA:
Prosinac 2009. – Prosinac 2011.

CILJNE SKUPINE:
Predstavnici sindikata, poslodavci, zakonodavna Tijela

KRAJNJI KORISNICI:
Zaposlenici

Ciljevi projekta

OPĆI:
Potpora razvoju socijalno odgovornog tržišta rada u jugoistočnoj regiji Europe kroz rad na prevenciji i ublažavanju posljedica mobbinga

SPECIFIČNI:
Uspostaviti regionalno partnerstvo između organizacija civilnog društva i sindikata kao instrumenta za koordinirani razvoj anti-mobbing politike

 

PROCIJENJENI REZULTATI:

 • Anti-mobbing mreža
 • Preporuke anti-mobbing politika
 • Anti-mobbing program za trenere
 • Savjetodavni anti-mobbing sustav

GLAVNE AKTIVNOSTI:

 • Inicijalne prezentacije projekta
 • Početna i završna konferencija
 • Uspostavljanje regionalne anti-mobbing mreže
 • Ekonometrijska analiza o utjecaju mobbinga na tržište rada
 • Trening trenera
 • Uspostavljanje lokalne savjetodavne anti-mobbing mreže