“Network for health and safety at work” – Završna konferencija

Čast nam je izvijestiti Vas da se regionalni projekt IPA 2008 – CIVIL SOCIETY FACILITY “Network for health and safety at work” bliži kraju. Predstoji nam održavanje Završne konferencije projekta na kojoj će se osnovati lokalna savjetodavna mobbing mreža. Završna konferencija održat će se u Makarskoj (hotel Meteor) od 23. do 26. listopada 2011. Program Konferencije nalazi se u privitku.