EDUKACIJA O MOBBINGU U HUP-U

EDUKACIJA O MOBBINGU U HUP-U

U Osijeku 22. listopada 2009. u organizaciji HUP-a Regionalnog ureda Osijek, održana je edukacija o mobbingu kojoj su nazočili kako poslodavci tako i predstavnici ostalih institucija. U sklopu edukacije polaznici su dobili informacije o problemu definiranja mobbinga, pravnoj regulativi, zdravstvenim i gospodarskim posljedicama, prepoznavanju i uklanjanju rizika za nastanak mobbinga, odnosno načinima prevencije. Sama svrha edukacije je senzibilizirati polaznike i širu javnost o problematici mobbinga.

Edukacija se odvijala u sklopu projekta Ojačajmo najslabije karike u svijetu rada u organizaciji Udruge za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga, u kojem HUP sudjeluje kao potporna institucija, a isti je financiran od strane Europske unije. Edukaciju ispred HUP-a je održala Dušanka Miščević uz pomoć doc.dr.sc. Maria Vinkovića, profesora Pravnog fakulteta u Osijeku. Projekt završava u studenom ove godine, kada će se održati završna konferencija i predstavljanje rezultata projekata.

Hrvatska udruga poslodavaca, 22.10.2009