Poštovana/i,

Udruga za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga organizira seminar „Edukacija o prepoznavanju mobbinga“ te Vas poziva na sudjelovanje.
Seminar će se održati  24. studenog 2010. od 09:00 do 16:30 sati u hotelu Dubrovnik, Gajeva 1, u Zagrebu.

Udruga mobbing svojim radom i aktivnostima na raznim projektima nastoji doprinjeti stvaranju institucionalnih preduvjeta za implementaciju relevantnih smjernica Europske Unije koje se odnose na rad; osobito onih koje se odnose na zdravo i sigurno radno mjesto, te na borbu protiv svih oblika nasilja na radnim mjestima.
Na rečenom seminaru obradit će se problemi vezani za uznemiravanje i zlostavljanje na radnom mjestu.
Nadalje, edukacijom povjerljivih savjetnika/ca želimo doprinjeti lakšem prepoznavanju stvarne žrtve mobbinga kojoj je itekako potrebna pomoć i zaštita, kao i  razotkrivanju „lažnih“ žrtava. Ovim potonjim, smanjio bi se broj bolovanja a povećala svijest o štetnosti mobbinga.
Edukacijom povjerljivih savjetnika/ca o rješavanju pritužbi i donošenju odluka, svakako pomažemo u stvaranju zdravih i sigurnih radnih mjesta.Svojim sadržajem i ciljevima seminar je prilagođen upravo osobama zaduženim za zaštitu dostojanstva državnih službenika/ca i namještenika/ca ( povjerljivih savjetnika ), u Tijelima državne uprave i Tijelima s javnim ovlastima, a koji su imenovani prema Kolektivnom ugovoru.
Ciljevi seminara su:

  • uvod u problematiku mobbinga iz pravne i psihosocijalne perspektive
  • upoznavanje povjerljivih savjetnika/ca s obilježjima i raspoznavanjem slučajeva zlostavljanja na radu/mobbinga
  • upute povjerljivim savjetnicima/ama o prepoznavanju stvarne žrtve mobbinga
  • informacija  povjerljivim savjetnicima/ama o tome kako uputiti žrtvu mobbinga na njenu zaštitu prava
  • upoznavanje povjerljivih savjetnika/ca s nacrtom prijedloga Zakona o sprječavanju zlostavljanja na radu

Troškove seminara u potpunosti snosi Udruga mobbinga, a putne troškove (dolazak i odlazak) snose sudionici/e.

Program seminara poslat ćemo pravovremeno.

Za potvrdu dolaska na kao i za sva eventualna pitanja oko seminara obratite se Udruzi za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga na tel: 01/3907 301 i 01/3907 302, fax: 01/3907 300, odnosno putem elektronske pošte: udruga.mobbing@zg.t-com.hr  ili  ruzica-kc@net.hr .

 

S poštovanjem,Ružica Kišur-Črlenec
tajnica Udruge mobbing