Karoshi – sindrom ekstremnog izgaranja na radnom mjestu

Karoshi sindrom (jap. Kah=previše + roe=rad + she=smrt) je pojam koji označava sindrom iznenadne smrti zbog srčanog i moždanog udara ili suicida, kojoj je uzrok veliki stres zbog prekomjernog rada i izgaranje na poslu. Nastaje zbog ekstremnog preopterećenja organizma uslijed prekomjernog broja odrađenih radnih sati, kompliciranih i prevelikih zahtjeva postavljenih radniku. Usto, obilježava ga i […]

Burn-out ili sindrom izgaranja na radnom mjestu

Sindrom burn-out ili sindrom izgaranja na radnom mjestu je stanje potpune fizičke, psihičke i emocionalne iscrpljenosti uzrokovane pretjeranim stresom na radnom mjestu. Uzrok velike količine stresa je osjećaj nezadovoljstva zbog nemogućnosti usklađivanja svih obaveza i izvršavanja radnih zadataka. Javlja se gubitak motivacije i smislenosti vlastitog rada, što može biti popraćeno simptomima anksioznosti i depresije. Radna […]

Zaštita dostojanstva na radnom mjestu

Jedna od temeljnih obveza poslodavca u radnom odnosu je zaštititi dostojanstvo radnika od postupanja njegovih nadređenih, suradnika te osoba s kojima dolazi u doticaj prilikom obavljanja poslova svog radnog mjesta (npr. kupaca, korisnika, stranaka, poslovnih partnera itd.). Postupak zaštite dostojanstva može biti uređen kolektivnim ugovorom,sporazumom između poslodavca i radničkog vijeća te pravilnikom o radu. Poslodavac […]

Dobizam

Dobizam (tzv. ageism) ili diskriminacija po dobi je prisutnost negativnih stereotipa i nejednako postupanje prema osobama s obzirom na njihovu dob. Kao pojava je prisutan u mnogim sferama društvenog života, osobito prilikom zapošljavanja i na radnom mjestu. Prema Izvješću pučke pravobraniteljice iz 2017. godine, radnici stariji od 50 godina imaju daleko veću stopu rasta nezaposlenosti, […]

Uznemiravanje i spolno (seksualno) uznemiravanje na radnom mjestu

Uznemiravanje na radnom mjestu je svako neželjeno ponašanje poslodavca, nadređenih osoba i suradnika na temelju neke žrtvine osobine (npr. dob, spol, nacionalnost, imovinsko stanje,zdravstveno stanje, sindikalno članstvo, obrazovanje, bračni status itd.) koje ima za cilj ili stvarno predstavlja povredu dostojanstva te osobe i uzrokuje strah, neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje. Primjerice: ismijavanje zbog slabog imovinskog […]

Što je mobbing i kako se manifestira?

Mobbing je svako neželjeno ponašanje kojim jedna ili više osoba drugoj osobi (žrtvi) narušava dostojanstvo, čast i ugled, a sve s ciljem poniženja žrtve ili/i njenog udaljenja s radnog mjesta. Mobbing predstavlja jedan od najtežih oblika radnog stresa, psihičko maltretiranje i zlostavljanje na radnom mjestu od strane poslodavca, nadređenih, suradnika te osoba s kojima radnik […]

Diskriminacija na radnom mjestu

Diskriminacija je nejednako postupanje, odnosno stavljanje u nepovoljniji položaj bilo koje osobe na temelju neke njezine osobine zbog koje se ne bi smjelo različito postupati prema njoj (npr. dob ili spol). Diskriminatorno postupanje kao pojava učestalo se događa već prilikom zapošljavanja te na radnom mjestu. Zakonom o suzbijanju diskriminacije su navedene osnove na temelju kojih […]

Partneru Udruge dodjeljena bespovratna sredstva u okviru projekta “Širenje područja socijalnog dijaloga”

Čestitamo partneru Sindikatu naftnog gospodarstva (SING) na dodjeli bespovratnih sredstava za otvoreni Poziv „Jačanje socijalnog dijaloga – faza III“ u okviru projekta “Širenje područja socijalnog dijaloga”. Sindikat naftnog gospodarstva kao prijavitelj provodi navedeni projekt u suradnji s Udrugom mobbing s ciljem afirmiranja zaštite dostojanstva radnika unutar socijalnog dijaloga s poslodavcima u području naftnog gospodarstva. Ciljana […]

Poziv na okrugli stol o protokolu protiv mobbinga na radnom mjestu

Priručnik o diskriminaciji i mobbingu na radnom mjestu

Važnost i značenje antimobbing protokola u radnim odnosima u Republici Hrvatskoj Javni okrugli stol „Važnost i značenje antimobbing protokola u radnim odnosima u Republici Hrvatskoj“ o protokolu protiv mobbinga na radnom mjestu održat će se u četvrtak 10. studenog 2016. u vijećnici Pravnog fakulteta u Osijeku, Stjepana Radića 13 od 11 do 14 sati. Glavna tema okruglog stola […]

Priručnik o diskriminaciji i mobbingu na radnom mjestu preveden na engleski jezik

„Priručnik o diskriminaciji i mobbingu na radnom mjestu“ nastao u sklopu EU projekta „Pravo na rad bez mobbinga“ preveden je i na engleski jezik kako bi ga mogli koristiti studenti na razmjeni i studenti koji pohađaju nastavu na engleskom jeziku. Također će ga moći koristiti pravni stručnjaci koji rade za tvrtke koje imaju podružnice u […]