Zaposleno 47% polaznica projekta “Stvaranje inovativnih mogućnosti za samozapošljavanje nezaposlenih visokoobrazovanih žena s područja Grada Zagreba”

Od 32 nezaposlene žene koje su sudjelovale u projektu, na dan 09. travnja 2015. zaposleno je njih 15 (oko 47%), dok je njih 9  (oko 28,1%) uključeno u mjeru stručnog osposobljavanja u cilju stjecanja radnog iskustva u stečenom zanimanju, a svega 8  (oko 25%) ih je još uvijek nezaposleno. Zaposlene osobe rade na poslovima stečene stručne spreme kao pedagozi, psiholozi  u dječjim vrtićima ili školama, učitelji u osnovnim školama i odgajatelji u vrtićima.

Kao korisnice projekta dobile su dodatna znanja  koja im omogućuju brže zapošljavanje, a usvojena znanja i iskustvo stečeno kroz projektne aktivnosti pruža im  priliku za razvoj novih načina rada s djecom. Korisnice projekta upoznale su novi koncept organizacije i načina rada s djecom koji sada imaju prilike primijeniti u svom svakidašnjem radu s posebnim naglaskom na poticanje poduzetništva od najranije dobi.

 

Povezana objava: https://mobbing.hr/stvaranje-inovativnih-mogucnosti-za-samozaposljavanje-nezaposlenih-visokoobrazovanih-zena-s-podrucja-grada-zagreba/

 

Izvor: Samozapošljavanje žena