Zakonske odredbe po kojima je moguće zatražiti pravnu zaštitu

Donosimo vam pregled svih zakonskih odredbi u našim zakonima po kojima je moguće zatražiti pravnu zaštitu u slučaju bilo kojeg oblika zlostavljanja na radnom mjestu.

1.EUROPSKI –Rezolucije, direktive vijeća EZ

2.NACIONALNI -USTAV RH

Članak 3. (jednakost, nacionalna ravnopravnost, ravnopravnost spolova)
Članak 14. (zabrana diskriminacije)
Članak 23. (zabrana zlostavljanja)
Članak 35. (zaštita dostojanstva, ugleda i časti)

ZAKON O RADU (NN 93/14)

Članak 7. zaštita dostojanstva radnika
Članak 26. (obveza uređenja postupka i mjera za zaštitu dostojanstva radnika te mjera zaštite od diskriminacije)
Članak 134. (postupak i mjere zaštite dostojanstva radnika

ZAKON O ZAŠTITI NA RADU (NN 71/14)

Članak 51. (obveza provođenja prevencije stresa na radu ili u vezi s radom te obveza poduzimanja radnji za otklanjanje stresa)

ZAKON O OBVEZNIM ODNOSIMA

Članak 1048. (zaštita prava osobnosti)
Članak 1100. (naknada štete za slučaj povrede prava osobnosti)
Članak 19. (prava osobnosti)

KAZNENI ZAKON (NN/125/11., 144/12.)

Članak 133. (zlostavljanje na radu)

ZAKON O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA (82/08)