Uznemiravanje na radnom mjestu je svako neželjeno ponašanje poslodavca, nadređenih osoba i suradnika na temelju neke žrtvine osobine (npr. dob, spol, nacionalnost, imovinsko stanje,zdravstveno stanje, sindikalno članstvo, obrazovanje, bračni status itd.) koje ima za cilj ili stvarno predstavlja povredu dostojanstva te osobe i uzrokuje strah, neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje. Primjerice: ismijavanje zbog slabog imovinskog stanja, vrijeđanje po nacionalnoj osnovi, različiti vicevi o pripadnicima etničkih manjina, seksistične i homofobne izjave, izrugivanje invaliditetu žrtve, oponašanje govora pripadnika neke etničke manjine i slično.

Spolno (seksualno) uznemiravanje je svako verbalno, neverbalno ili tjelesno neželjeno ponašanje spolne naravi koje ima za cilj ili stvarno predstavlja povredu dostojanstva osobe te uzrokuje strah, neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje. Primjerice: šale sa seksualnim konotacijama, svi oblici koketiranja i udvaranja na radnom mjestu, lascivni pogledi („svlačenje očima“), komentiranje i ocjenjivanje fizičkog izgleda žrtve, poticanje razgovora o intimnim ili seksualnim temama, pozivi na seksualne aktivnosti,pokazivanje spolnih organa, dodirivanje intimnih dijelova tijela, „slučajni dodiri“, štipanje, uvjetovanje napredovanja spolnim odnosom, prisilni spolni odnos i slično.