Mobbing je svako neželjeno ponašanje kojim jedna ili više osoba drugoj osobi (žrtvi) narušava dostojanstvo, čast i ugled, a sve s ciljem poniženja žrtve ili/i njenog udaljenja s radnog mjesta. Mobbing predstavlja jedan od najtežih oblika radnog stresa, psihičko maltretiranje i zlostavljanje na radnom mjestu od strane poslodavca, nadređenih, suradnika te osoba s kojima radnik redovito dolazi u doticaj prilikom obavljanja svojih poslova.

Manifestira se kroz različite radnje koje predstavljaju napad na više aspekata života žrtve: odbijanje komunikacije sa žrtvom, prekidanje žrtve kad govori, zabrana drugim radnicima da razgovaraju sa žrtvom, ismijavanje, ogovaranje, pogrdno oslovljavanje, nedodijeljivanje radnih zadataka – „sindrom praznog stola“, zatrpavanje radnim zadacima i određivanje kratkih rokova izvršenja – „sindrom punog stola“,  ignoriranje, skrivanje informacija važnih za obavljanje posla, oduzimanje sredstava za rad, izmišljanje tračeva o privatnom životu, davanje preteških radnih zadataka u cilju da žrtva pogriješi, komuniciranje povišenim tonom i vikom, vrijeđanje, stalno kritiziranje načina rada i slično.

Utjecaj mobbinga na život žrtve je višestruk, njegove posljedice joj otežavaju svakodnevno funkcioniranje te se odražavaju na njeno psihofizičko zdravlje (osjećaj bespomoćnosti i beznađa, različiti anksiozno-depresivni poremećaji, ubrzan rad srca, nesanica, različita oboljenja), obiteljski život, materijalno stanje i društveni položaj.