, ,

Održan je kick-off meeting i javno predstavljanje EU projekta

Dana 05. prosinca 2013. godine održan je kick-off meeting i javno predstavljanje EU projekta “Stvaranje inovativnih mogućnosti za samozapošljavanje nezaposlenih visokoobrazovanih žena s područja grada Zagreba” u prostorijama Gradske uprave Grada Zagreba. Nositelj navedenog projekta je Grad Zagreb a Udruga za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga sudjelovala je kao jedan od partnera na projektu.

Ovim projektom Grad Zagreb i partneri, koristeći fondove Europske unije, pomažu nezaposlenim ženama s područja Zagreba da pokrenu vlastiti posao i kreiraju različite usluge u području čuvanja i brige o djeci. Projekt ima za cilj motivirati, educirati i osposobiti 45 nezaposlenih visokoobrazovanih žena s područja grada Zagreba u dobi od 25-49 godina života za samozapošljavanje kroz pružanje usluga čuvanja i brige o djeci.

Na sljedećem linku možete preuzeti newsletter IPA IV…. PREUZMI