Je li mobbing samo problem žrtve?

Riječ je o tipičnoj zabludi i predrasudi, iako se u praksi često pogrešno percipira kao osobni problem. Žrtve se opterećuju pitanjima „Zašto se to baš meni događa?“ „Pridonosim li svojim ponašanjem takvim postupcima zlostavljača?“. Međutim, MOBBING je društveni problem koji zaslužuje veliku pozornost u suvremenim procesima i uvjetima rada. Nije samo problem pojedinca/radnika i članova njegove obitelji (iako u tom dijelu ostavlja najjače osobne posljedice) već cijeloga društva i, poglavito, poslodavaca (smanjuje se radna učinkovitost i produktivnost tvrtke, narušavaju međuljudski odnosi, njeguje nezdrava poslovna kultura, ugrožavaju procesi rada, zdravlja i sigurnosti na radu, rastu troškovi vezni uz zdravstvene poteškoće radnika/žrtava i dr.).
Zlostavljači/moberi u najvećem su broju slučajeva osobe s ozbiljnim duševnim poremećajima i poteškoćama.

Što učiniti u slučaju mobbinga ?

Obratiti se poslodavcu, odnosno osobi ovlaštenoj za zaprimanje i rješavanje pritužbi radnika, u skladu s odredbama Zakona o radu (zahtjev/pritužba za zaštitu dostojanstva radnika). Postupak povodom zahtjeva/prigovora trebao bi biti hitan i zatvoren za javnost, a u njemu prikupljeni podatci tajni. U pravilu, poslodavac bi trebao pozvati zlostavljača i radnika da se očituje na navode iz zahtjeva/pritužbe. Poslodavac može saslušati i druge radnike (trebao bi to činiti odvojeno i bez nazočnosti zlostavljača i žrtve). Međutim, u praksi se često događa da drugi radnici, koji su svjedočili zlostavljačkom ponašanju, odnosno zlostavljanju, zbog straha za sigurnost vlastitog radnog mjesta ne žele svjedočiti ili prilikom svjedočenja daju neodređene i nejasne odgovore na postavljena pitanja. Zakon o radu poznaje mogućnost izravnog obraćanja sudu, ali u tom slučaju sugeriramo potražiti pravnu pomoć sindikata, odvjetnika ili udruge koja pruža besplatnu pravnu pomoć i savjetovanje.
U pokretanju postupka pred nadležnim sudom valja voditi računa o postavljanju tužbenog zahtjeva i spomenutim deficitima hrvatskog pravnog okvira.