Izašao promotivni video udruge Mobbing

Nakon nekoliko kreativnih sastanaka projektnog tima, mnoštva predloženih ideja i niza dogovora, okupljanja glumaca amatera (volontera!), imali smo do u detalja razrađenu viziju onakvog video materijala kakav bi trebao izgledati u konačnici.

Sve je to u idejnu skriptu vrijedno objedinio Josip.

Potom je, na ulicama grada Zagreba, Matijas snimio unaprijed definirane scene. Uslijedio je pregled, odabir, montaža snimljenih kadrova, dodavanje naracije, glazbe i konačna obrada navedenog materijala.

Svi smo jako sretni što možemo predstaviti video s ciljem podizanja javne svijesti o postojanju mobbinga i s njim u vezi socijalne isključenosti.