ČLANSTVO

Članom Udruge može postati svaka fizička osoba i pravna osoba.

Prava i obaveze članova su:

 • plaćanje članarine
 • bavljenje aktivnostima Udruge
 • sudjelovanje u upravljanju poslovima Udruge
 • čuvanje i podizanje ugleda Udruge
 • čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza

Članom možete postati potpisivanjem PRISTUPNICE i njenim slanjem na adresu Udruge.
Potpisivanje pristupnice znači:

 • da mi je stalo do prava na rad bez psihičkog i  fizičkog nasilja
 • prava na plaću i mogućnost napredovanja na poslu u humanim uvjetima rada
 • prava na pristojnu zdravstvenu i socijalnu zaštitu  
 • učinkovitu pravnu zaštitu od psihičkog i fizičkog nasilja na radnom mjestu – mobbinga

Kao podržavajući član imam pravo na:

 • redovito obavještavanje o aktivnostima Udruge (najmanje jedanput godišnje)
 • sudjelovanje u aktivnostima Udruge i promicanje ciljeva Udruge
 • savjetodavnu ulogu (mogućnost poticanja novih akcija)
 • besplatno prisustvovanje događanjima koje će Udruga Mobbing organizirati za svoje podržavajuće članstvo