Entries by adminmob

Uznemiravanje i spolno (seksualno) uznemiravanje na radnom mjestu

Uznemiravanje na radnom mjestu je svako neželjeno ponašanje poslodavca, nadređenih osoba i suradnika na temelju neke žrtvine osobine (npr. dob, spol, nacionalnost, imovinsko stanje,zdravstveno stanje, sindikalno članstvo, obrazovanje, bračni status itd.) koje ima za cilj ili stvarno predstavlja povredu dostojanstva te osobe i uzrokuje strah, neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje. Primjerice: ismijavanje zbog slabog imovinskog […]

Što je mobbing i kako se manifestira?

Mobbing je svako neželjeno ponašanje kojim jedna ili više osoba drugoj osobi (žrtvi) narušava dostojanstvo, čast i ugled, a sve s ciljem poniženja žrtve ili/i njenog udaljenja s radnog mjesta. Mobbing predstavlja jedan od najtežih oblika radnog stresa, psihičko maltretiranje i zlostavljanje na radnom mjestu od strane poslodavca, nadređenih, suradnika te osoba s kojima radnik […]

Diskriminacija na radnom mjestu

Diskriminacija je nejednako postupanje, odnosno stavljanje u nepovoljniji položaj bilo koje osobe na temelju neke njezine osobine zbog koje se ne bi smjelo različito postupati prema njoj (npr. dob ili spol). Diskriminatorno postupanje kao pojava učestalo se događa već prilikom zapošljavanja te na radnom mjestu. Zakonom o suzbijanju diskriminacije su navedene osnove na temelju kojih […]

Partneru Udruge dodjeljena bespovratna sredstva u okviru projekta “Širenje područja socijalnog dijaloga”

Čestitamo partneru Sindikatu naftnog gospodarstva (SING) na dodjeli bespovratnih sredstava za otvoreni Poziv „Jačanje socijalnog dijaloga – faza III“ u okviru projekta “Širenje područja socijalnog dijaloga”. Sindikat naftnog gospodarstva kao prijavitelj provodi navedeni projekt u suradnji s Udrugom mobbing s ciljem afirmiranja zaštite dostojanstva radnika unutar socijalnog dijaloga s poslodavcima u području naftnog gospodarstva. Ciljana […]

Poziv na okrugli stol o protokolu protiv mobbinga na radnom mjestu

Važnost i značenje antimobbing protokola u radnim odnosima u Republici Hrvatskoj Javni okrugli stol „Važnost i značenje antimobbing protokola u radnim odnosima u Republici Hrvatskoj“ o protokolu protiv mobbinga na radnom mjestu održat će se u četvrtak 10. studenog 2016. u vijećnici Pravnog fakulteta u Osijeku, Stjepana Radića 13 od 11 do 14 sati. Glavna tema okruglog stola […]

U Glasu Slavonije objavljen članak na temu mobbinga

Da je mobbing uistinu tema koja je sve zastupljenija u medijima govori nam i članak koji je danas objavljen u Glasu Slavonije. Jadranka Apostolovski iz udruge Mobbing, između ostalog, osvrnula se i na propisane kazne koje mogu biti izračene u slučaju mobbinga pa tako navodi britanski slučaj otprije nekoliko godina gdje je sud dosudio 1,2 miljuna […]

U Budvi održana regionalna konferencija„Pravna zaštita protiv diskriminacije u jugoistočnoj Europi“

U Budvi je 28. i 29. lipnja održana regionalna konferencija„Pravna zaštita protiv diskriminacije u jugoistočnoj Europi“ čiji je cilj poboljšati djelovanje protiv diskriminacije.Konferencija je održana u organizaciji Deutsche Gesellscaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ), a sudjelovali su predstavnici akademske zajednice,pravosuđa,vladinih tijela i nevladinih organizacija iz zemalja JI Europe. Ispred Udruge mobbing sudjelovala je Jadranka Apostolovski. Na […]

U Hrvatskoj je mobbing dozvoljen: “Šamar ako pitaš kad će plaća, nogom u tur ako nisi simpatična šefu”

UKOLIKO pripadate sve većem broju onih koji su na poslu izloženi zlostavljanju, šikaniranju, maltretiranju, ponižavanju i uznemiravanju, možda ne znate da ste na vjetrometini na kojoj vam, u Hrvatskoj, ni zakon ne pruža adekvatnu zaštitu. Na taj problem upozoravaju i pučka pravobraniteljica Lora Vidović i Udruga Mobbing koja se zalaže za društvo temeljeno na vrijednostima […]

Priručnik o diskriminaciji i mobbingu na radnom mjestu

U sklopu EU projekta „Pravo na rad bez mobbinga“ Udruga za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga objavila je Priručnik o diskriminaciji i mobbingu na radnom mjestu, prvi takve vrste u Hrvatskoj. Autor i urednik je izv.prof.dr.sc. Mario Vinković, a koautorice doc.dr.sc. Snježana Vasiljević i mr.sc. Iris Gović Penić. Na jednom mjestu objavljena su poglavlja sa […]