Projekt „Promicanje socijalnog dijaloga o zaštiti dostojanstva i prava radnika“UP.04.2.1.03.0030 u okviru poziva „Jačanje socijalnog dijaloga – faza III“ kao prijavitelj provodi Sindikat radnika u predškolskom odgoju i obrazovanju Hrvatske (SRPOOH) u suradnji s Udrugom za zaštitu i edukaciju žrtava mobbinga kao partnerom, s ciljem afirmiranja zaštite dostojanstva i prava radnika unutar socijalnog dijaloga s poslodavcima, gradovima i općinama kao osnivačima predškolskih ustanova.

Trajanje projekta: 18 mjeseci
Ukupna vrijednost projekta: 939.614,52 kune
Projekt je 100% financiran iz Europskog socijalnog fonda.

Kratki opis projekta i održivost rezultata projekta nakon završetka projekta:
Prema podacima Udruge, učestalo se povećava broj obraćanjaodgajateljica zbog povreda prava iz ugovora o radu te izloženosti ozbiljnom mobbingu. Ovim projektom se želi osigurati napredna edukacija za sindikalne povjerenice/ke koje već imaju sindikalnog iskustva, kako bi unaprijedile znanja i vještine potrebne za kolektivno pregovaranje te stekli nova znanja o zaštiti dostojanstva radnika. Na taj način bi se u kolektivne ugovore ugradili učinkoviti mehanizmi zaštite dostojanstva i prava radnika.Projekt će ojačati stručne kapacitete prijavitelja kroz različite edukativne aktivnosti (radionice, dostupnost materijala s radionica, objavljivanje stavova i znanja poslodavaca o zaštiti prava i dostojanstva radnika, on-line kampanja).
Ciljna skupina je SRPOOH i njegove sindikalne povjerenice/i. Poboljšanje njihovih pregovaračkih sposobnosti te povećanje znanja o dostojanstvu i pravu radnika dovest će uspješnijeg socijalnog dijaloga i boljih kolektivnih ugovora.

U okviru projekta  „Promicanje socijalnog dijaloga o zaštiti dostojanstva i prava radnika“,  u Daruvarskim toplicama od  7. do 8. lipnja 2018. održava se dvodnevni seminar o zaštiti dostojanstva i prava radnika namijenjen sindikalnim povjerenicima/icama.