regija_mobbing

Osnivanjem Lokalne savjetodavne anti-mobbing mreže uspostavljen je sustav savjetovanja za žrtve mobbinga u zemljama provedbe Projekta.
Stoga su osobe, educirane kroz treninge trenera i anti-mobbing savjetnika/ca, umrežene i dostupne za pružanje informacija i relevantnih uputa o problemu mobbinga na radnom mjestu.

Cilj Povelje jest promocija i učinkovitija implementacija komplementarnih potencijala organizacija potpisnica, što će omogućiti zajedničko kreiranje anti-mobbing politika na lokalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini, s posebnim naglaskom na sljedeće:
– promicanje načela antimobbing politika u javnosti;
– promicanje načela poštivanja ljudskih prava i rodne ravnopravnosti;
– poticanje raznolikosti, sprječavanje svih oblika diskriminacije;
– isticanje moralnih/etičkih vrlina kao osnova napretka društva u cjelini;
– suradnju s ostalim udrugama civilnog društva u Regiji i sindikalnim organizacijama;
– zajedničke nastupe, zagovaranje i lobiranje;
– zajedničke prijedloge i inicijative na lokalnoj, nacionalnoj i regionalnoj razini;
– olakšanu i potaknutu diseminaciju informacija između svih organizacija potpisnica  Povelje, realiziranu razmjenom i prenošenje iskustava rada;
– suradnju, informiranje, uzajamna savjetovanja i edukacije;
– jačanje međusobne povezanosti s ciljem poticanja kreativnosti u radu organizacija

 

U znak prihvaćanja zajedničke suradnje na načelima uzajamnosti i ravnopravnosti, prijateljstva te međusobnog uvažavanja i poštovanja, ovlašteni predstavnici/ce organizacija potpisali su ovu Povelju na Završnoj konferenciji projekta IPA 2008 Civil Society Facility „Network for Health and Safety at Work“ u Makarskoj, 25. listopada 2011. godine.

U ime Udruge za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga, iz Zagreba – Hrvatska Jadranka Apostolovski

U ime Sindikata finansijskih delatnosti Makedonije (SFDM), iz Skopja – Makedonija Goce Selovski

U ime Samostalnog sindikata zaposlenih u bankama, osiguravajućim društvima i drugim finansijskim organizacijama Srbije (SS BOFOS), iz Beograda – Srbija Mara Erdelj

U ime Sindikata finansijskih djelatnosti Crne Gore (SFOCG), iz Podgorice – Crna Gora Krsto Pejović