13.prosinca 2011. godine, povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, Ured za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske u suradnji s Udrugom za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga i Institutom za razvoj tržišta rada u sklopu projekta „Poticanje raznolikosti na hrvatskom tržištu rada“ koji je sufinancirala Europska komisija kroz Program unije za zapošljavanje i socijalnu solidarnost dodijelio je nagradu Ključna razlika. Nagrada se odnosi na poticanje: ravnopravnosti spolova, dobne ravnopravnosti, ravnopravnost osoba s invaliditetom i ravnopravnost pripadnika nacionalnih manjina. Evaluacijski odbor koji je ocjenjivao pristiglih 29 prijava činili su predstavnici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Fonda za rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, Vladinog ureda za ravnopravnost spolova, Pučkog pravobranitelja, Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske udruge poslodavaca, Hrvatske obrtničke komore, Centra za edukaciju, savjetovanje i istraživanje – CESI, Centra za mirovne studije, Mreže mladih Hrvatske, Udruge Inkluzija, Nezavisnih sindikata Hrvatske, međunarodnih organizacija (UNDP) i portala Moj posao.

Osnovne informacije o PROGRESS-u

PROGRESS je Program Zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost. Osnovan je kako bi financijski podržao provedbu ciljeva Europske unije u području zapošljavanja, socijalnih pitanja i jednakih mogućnosti u skladu sa Socijalnom agendom, a traje od 2007. godine do 2013. godine. Program doprinosi ostvarenju ciljeva postavljenih Lisabonskom strategijom (EU Lisabon Growth and Job Strategy) i djeluje paralelno s Europskim socijalnim fondom. Program zamjenjuje četiri prijašnja programa koji su završili 2006. godine i koji su pokrivali područje jednakosti žena i muškaraca, borbe protiv diskriminacije, mjera za zapošljavanje i borbe protiv socijalne isključenosti.

 

ODRŽANA KONFERENCIJA ZA NOVINARE POVODOM PROJEKTA POTICANJE  RAZNOLIKOSTI NA HRVATSKOM TRŽIŠTU RADA

Dana 12. listopada 2011. godine u Europskom domu u Zagrebu održana je konferencija za novinare povodom Projekta Poticanje raznolikosti na hrvatskom tržištu rada. Predmetni projekt sufinanciran je od Europske komisije kroz Program zajednica za zapošljavanje i socijalnu solidarnost. Nositelj projekta je Ured za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske, dok su partneri Udruga za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga i Institut za razvoj tržišta rada. Projekt se provodi od 15. prosinca 2010. godine do 15. prosinca 2011. godine. Na konferenciji za novinare predstavljena je nagrada ključnarazlika, koja ima za cilj identificirati i promovirati poslodavce s kvalitetnim praksama u uključivanju raznolikosti. Na konferenciji za novinare sudjelovali su Slobodan Uzelac, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske za društvene djelatnosti i ljudska prava, Ankica Paun Jarralah, v.d. ravnateljica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ružica Kišur-Črlenec, tajnica Udruge za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga i Antonio Matković, glavni tajnik Instituta za razvoj  tržišta rada. Konferenciju za novinare moderirao je Luka  Mađerić, predstojnik Ureda za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske.