Treće radionice o mobbingu za studente

Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Osijeku 23. i 24. studenoga 2016. održane su za studente treće radionice kao dio projekta „Pravo na rad bez mobbinga“, s novom grupom polaznika. To pokazuje veliki interes za teme radionica, koje su bile: mobbing, diskriminacija, pravna zaštita i djelovanje u slučaju mobbinga, te druge teme iz tog i srodnih područja.

Studenti koji na radionicama razviju interes i afinitet prema tom području prava, mogu se uključiti u rad pravnog savjetovališta protiv mobbinga pri Pravnom fakultetu u Osijeku.

Predavanja su vodile sutkinja županijskog suda u Zagrebu mr.sc. Iris Gović Penić te docentica katedre za europsko javno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu Dr. Snježana Vasiljević.

Dio projekta “Pravo na rad bez mobbinga” je i priprema protokola protiv mobbinga koji je stavljen na raspolaganje poduzećima, ustanovama, institucijama i jedinicama lokalne (samo)uprave na usvajanje. Janaf je prvo poduzeće koje je taj protokol i usvojilo.

Kroz projekt je kreiran e-learning alat za učenje pravnika, studenata prava, sudaca, socijalnih  radnika i svih onih kojih se tiče pravna zaštita od mobbinga i diskriminacije na radnom mjestu. E-learning sustav postavljen je na stranici  Pravnog fakulteta u Osijeku (www.pravos.hr/e-learning).

U tijeku je online kampanja za promicanje prava na rad bez mobbinga i diskriminacije.

2016-12-02T09:12:51+01:00