Agencija za lijekove i medicinske proizvode prva je u Hrvatskoj usvojila „Anti-mobbing protokol o postupku i mjerama zaštite dostojanstva zaposlenika te mjere zaštite od diskriminacije“, koji je pripremljen u sklopu EU projekta “Pravo na rad bez mobbinga”. Predložak protokola pripremili su pravni stručnjaci u suradnji s Udrugom za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga. Protokol protiv mobbinga uveo je za vrijeme projekta i Grad Zagreb.

Usvojeni protokol objavljen je na internetskim stranicama agencije: http://www.halmed.hr/fdsak3jnFsk1Kfa/ostale_stranice/Anti-mobbing-protokol-HALMED-2016.pdf

Kroz projekt je osim toga kreiran e-learning alat za učenje pravnika, studenata prava, sudaca, socijalnih radnika i svih onih kojih se tiče pravna zaštita od mobbinga i diskriminacije na radnom mjestu. E-learning sustav postavljen je na stranici Pravnog fakulteta u Osijeku (www.pravos.hr/e-learning).

Važan rezultat projekta je i objava „Priručnika o diskriminaciji i mobbingu na radnom mjestu“ (https://mobbing.hr/pravo-na-rad-bez-mobbinga/objavljen-prirucnik-o-diskriminaciji-mobbingu-na-radnom-mjestu/).

Dio projekta su i radionice i treninzi za studentice i studente održani na osječkom Pravnom fakultetu koji su pripremani za rad u Savjetovalištu i izravno pružanje pravne pomoći u području mobbinga i diskriminacije na radnom mjestu.

U tijeku je online kampanja za promicanje prava na rad bez mobbinga i diskriminacije.

2017-04-05T15:40:30+01:00