Ciljevi projekta2016-02-03T10:23:31+01:00

Cilj projekta je jačanje suradnje između javnog sektora, akademske zajednice i civilnog društva u Hrvatskoj s ciljem podizanja učinkovitosti zaštite ljudskih prava. Specifičan cilj projekta je uvođenje novih alata i metoda koje će koristiti regionalne/lokalne vlasti i organizacije civilnog društva u zaštiti žrtava mobbinga i time podizati kapacitet i sposobnost civilnog društva i osiguranje sveobuhvatne zaštite i podrške žrtvama mobbinga.
Projekt će kreirati i testirati predložak protokola o postupanju u slučaju zlostavljanja na radu u trgovačkim društvima, ustanovama i jedinicama lokalne i regionalne samouprave, predstaviti ga lokalnim i regionalnim vlastima putem asocijacija županija i gradova, provesti javnu anti-mobbing kampanju te, među ostalim, uspostaviti e-learning sustav za učenje o mobbingu.
Nositelj projekta je Udruga za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga,a partneri su Grad Zagreb i Pravni fakultet u Osijeku.
Projekt je započeo 17. listopada 2015. i trajat će 18 mjeseci, a vrijednost mu je 160 tisuća eura, od čega EU sufinancira 87%. Projekt također dijelom financira i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.