U Osijeku je 23. siječnja 2017. potpisan sporazum o suradnji između Udruge za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga i Pravnog fakulteta Osijek. Njime se pri fakultetu osniva zajedničko savjetovalište za žrtve mobbinga i diskriminacije.

Cilj suradnje je da se kroz izravno i aktivno sudjelovanje u rješavanju konkretnih predmeta studentima omogući stjecanje neposrednog iskustva u radu sa žrtvama mobbinga i diskriminacije na radnom mjestu. Osim toga, studenti će pružati pravnu pomoć te tako pridonijeti gradnji sustava pružanja besplatne pravne pomoći.

Surađivat će se u organizaciji savjetovališta, radu studenata na rješavanju kontretnih predmeta te sudjelovanju pravnika udruge u mentorskom osposobljavanju studenata.

U savjetovalište će se moći javiti žrtve iz Osječko-baranjske i susjednih županija. Studenti volonteri će uz pomoć svojih profesora i mentora iz udruge, te svojim stečenim znanjima, pomagati u pravnim problemima koji su vezani uz mobbing i diskriminaciju na radnom mijestu.

Potpisani sporazum dio je EU projekta „Pravo na rad bez mobbinga“. Projektom se još pripremio protokola protiv mobbinga koji je stavljen na raspolaganje poduzećima, ustanovama, institucijama i jedinicama lokalne (samo)uprave, a Janaf je prvo poduzeće koje je taj protokol i usvojilo. Osim toga, pokrenut je e-learning alat u području pravne zaštite od mobbinga, koji je upogonjen na stranici  Pravnog fakulteta u Osijeku (www.pravos.hr/e-learning). Projekt prati i kampanja oglašavanja na Google tražilici.

SporazumSporazumSporazum

2019-01-18T10:40:48+01:00