Polaznicima radionica koje su se održale u sklopu EU projekta „Pravo na rad bez mobbinga“ na Pravnom faklutetu u Osijeku predane su  potvrdnice o sudjelovanju. Radionice su u  Osijeku 17. i 18, te 24. i 25. veljače održale mr.sc. Iris Gović Penić,sutkinja Županijskog suda u Zagrebu i doc.dr.sc. Snježana Vasiljević s Pravnog fakulteta u Zagrebu . Dvadeset studentica i studentata od ukupno 43 polaznika radionica odabrano je za volontere/ke Savjetovališta za žrtve mobbinga i diskriminacije koje je oformljeno na Pravnom fakultetu u Osijeku. Na dodjeli potvrdnica predana je i informatička oprema koja će se koristiti u  svakodnevnom radu Savjetovališta.

Galerija fotografija:

2019-01-18T10:40:48+01:00