U Zagrebu je 13. rujna 2016. održan okrugli stol o protokolu protiv mobbinga na radnom mjestu „Važnost i značenje antimobbing protokola u radnim odnosima u Republici Hrvatskoj“. Okrugli stol održan je u u Tribinama grada Zagreba u sklopu EU projekta „Pravo na rad bez mobbinga” na kojem su partneri Udruga za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga, Pravni fakutet u Osijeku i Grad Zagreb, koji su pripremili predložak protokola.

Glavna tema okruglog stola bila je važnost i način uvođenja protokola u tijela javne uprave, javna poduzeća i ustanove, te privatna poduzeća.

Moderatorica okrulog stola bila je gospođa Ljiljana Klašnja iz Ureda gradonačelnika Grada Zagreba a govorili su izv.prof.dr.sc. Mario Vinković o temi „Problemi uvođenja antimobbing protokola u Hrvatskoj“,
doc.dr.sc. Snježana Vasiljević o temi „Pravni aspekti mobbinga u komparativnoj analizi“, mr.sc. Iris Gović Penić o temi „Mobbing i uznemiravanje na radnom mjestu u sudskoj praksi“, te pravnik udruge mag.iur. Ivan Hranj o temi „Odredbe članka 26.st.1. Zakona o radu i postupak i mjere zaštite dostojanstva radnika“.

2016-09-15T15:35:14+01:00