Dana 16. prosinca 2015. godine na Pravnom fakultetu Osijek predstavljen je EU projekt prevencije i jačanja pravne pomoći i znanja o mobbingu The right on mobbing free work – Za radno mjesto bez mobbinga, vrijedan više od 160.000 eura, od čega EU učešće iznosi 89,87%.

Nositelj projekta je Udruga za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga u partnerstvu s Gradom Zagrebom i Pravnim fakultetom Osijek.

Uz predsjednicu Udruge za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga Jadranku Apostolovski i pravnika Udruge Ivana Hranja pristunima su se u ime partnera na projektu obratili Ljiljana Klašnja iz Ureda gradonačelnika Grada Zagreba, prorektor Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku izv. prof. dr. sc. Mario Vinković te dekan Pravnog fakulteta u Osijeku izv. prof. dr. sc. Boris Bakota.

Ciljevi projekta su zaštita ljudskih prava ranjivih skupina, razvijanje sustava zaštite žrtava mobbinga putem međusektorske suradnje, kao i suradnja s lokalnom zajednicom i nevladinim sektorom.

2015-12-21T11:17:27+01:00