EU projekt „Pravo na rad bez mobbinga“ predstavljen je 09.12. 2015. godine u Gradskoj upravi Grada Zagreba

EU projekt „Pravo na rad bez mobbinga“ predstavljen je 09.12. 2015. godine u Gradskoj upravi Grada Zagreba.
Uz gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića, prezentaciji projekta prisustvovali su i pomoćnica pročelnika Ureda gradonačelnika Mirjana Zubak, predsjednica Udruge za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga Jadranka Apostolovski, dekan Pravnog fakulteta u Osijeku prof.dr.sc. Boris Bakota, voditelj katedre za EU radno pravo, pravo jednakosti i pravo ljudskih prava, prorektor za nastavu i studente Sveučilišta u Osijeku prof.dr.sc. Mario Vinković, Ljiljana Klašnja iz Ureda gradonačelnika te pravnik u Udruzi mobbing Ivan Hranj.
Cilj projekta je jačanje suradnje između javnog sektora, akademske zajednice i civilnog društva u Hrvatskoj s ciljem podizanja učinkovitosti zaštite ljudskih prava. Specifičan cilj projekta je uvođenje novih alata i metoda koje će koristiti regionalne/lokalne vlasti i organizacije civilnog društva u zaštiti žrtava mobbinga i time podizati kapacitet i sposobnost civilnog društva i osiguranje sveobuhvatne zaštite i podrške žrtvama mobbinga.
Projekt će kreirati i testirati predložak protokola o postupanju u slučaju zlostavljanja na radu u trgovačkim društvima, ustanovama i jedinicama lokalne i regionalne samouprave, predstaviti ga lokalnim i regionalnim vlastima putem asocijacija županija i gradova, provesti javnu anti-mobbing kampanju te, među ostalim, uspostaviti e-learning sustav za učenje o mobbingu.

2015-12-21T11:59:32+01:00