ZAŠTITA DOSTOJANSTVA

Što je mobbing?

Mobbing je specifični oblik ponašanja na radnom mjestu kojim netko (pojedinac ili grupa) na razne načine planirano, osmišljeno i sofisticirano ometa drugu osobu i to s ciljem ugrožavanja časti, ugleda i dostojanstva, i u krajnjoj liniji eliminacije s radnog mjesta.

Mobbing se najčešće događa tijekom duljeg vremenskog razdoblja, najmanje šest mjeseci, i to u odgovarajućim vremenskim intervalima (najmanje jednom tjedno).

Takva je agresija zapravo više ili manje otvoren nasrtaj na integritet druge osobe koji karakteriziraju uvrede, omalovažavanje i kršenje osnovnih ljudskih prava. Agresija u slučaju mobbinga teško se dokazuje, jer je zapravo nevidljiva, zanemariva i maskirana u ‘pametne riječi i objektivne prosudbe’, ipak to je snažna i ciljano usmjerena akcija nepoštenog načina razmišljanja, pojasnila nam je Jadranka Apostolovski.

Tko su najčešće žrtve?

Jadranka nam je izjavila kako su žrtve mobbinga najčešće povučene osobe koje se po nečemu izdvajaju iz okoline. To može biti frizura, odjeća, boja kože, seksualna orijentacija… Udruga Mobbing je tijekom svog rada sa žrtvama mobinškog ponašanja ustanovila kako su najčešće žrtve samohrani roditelji oba spola.

Iako statistike pokazuju da su mobbingom najčešće pogođene osobe niske stručne spreme, u udruzi tvrde kako se njima javlja samo 4-5% osoba sa završenom osnovnom školom, oko 34% osoba sa srednjom stručnom spremom, a ostalo su visokoobrazovane osobe. Više…

www.javno.com, 16.10.2007