Što je mobbing?

Pojam MOBBING potječe od engleskih riječi „mob“ – ološ, svjetina, grupa i glagolske inačice „to mob” – napadati nekoga, nasrnuti u masi, pogrdno ga nazivati.
U literaturi se koriste brojni sinonimi za navedeni pojam i oblik zlostavljačkog ponašanja u radnoj sredini – psihoteror na radnom mjestu, psihičko zlostavljanje na radnom mjestu, zlostavljanje na radu, moralno zlostavljanje na radu i dr.
Teorijska istraživanja o MOBBINGU definiraju ga kao „konfliktom opterećenu komunikaciju među kolegama na radnom mjestu ili između nadređenog i njemu podređenih, koju prate sustavni napadi tijekom duljeg vremenskog razdoblja s ciljem diskriminiranja, a često i isključenja žrtve iz svijeta rada, odnosno dotične radne sredine“.
Judikati njemačkih sudova najprecizniji su determiniranju MOBBINGA kao „sustavnog šikaniranja ili diskriminacije radnika od strane drugih radnih kolega ili nadređenih osoba, kod kojega postoji kauzalna veza između napada tijekom duljeg vremenskog razdoblja i željene posljedice“ (progona, izoliranja ili isključenja iz odnosne radne sredine). Protupravnost takovog ponašanja i djelovanja može se promatrati s motrišta radnog, građanskog i kaznenog prava.
Prva istraživanja o psihičkom zlostavljanju na radnom mjestu započela su osamdesetih godina prošloga stoljeća u Švedskoj, zahvaljujući dugogodišnjem radu sveučilišnog profesora, psihologa i psihijatra Heinza Leymanna, dok je termin MOBBING u nas prvi puta spomenut prije petnaestak godina, na godišnjoj konferenciji hrvatskih psihologa, zahvaljujući izlaganju psihologinje Andreje Kostelić Martić.

Vrste mobbinga

  • Vertikalni mobbing – nadređeni zlostavljaju podređene.
  • Obrnuti mobbing (obrnuti vertikalni mobbing) – podređeni zlostavljaju nadređene.
  • Horizontalni mobbing – zlostavljanje potječe od osoba iz radnog okruženja koje se nalaze u istoj subordinancijskoj ravni, odnosno nisu ni nadređeni, niti podređeni zlostavljanoj radnici/radniku).
  • Strateški mobbing– upravljački tim tvrtke sustavno se fokusira na psihičko zlostavljanje radnica/radnika koji su ocijenjeni kao nepoželjan ili nepotreban dio radne snage