• Pismeno zabilježite svaki mobing nasrtaj i arhivirajte sve pismene dokumente.
 • O onome što vam se događa obavijestite osobu iz vaše radne sredine u koju još uvijek imate povjerenja, a ako takva osoba ne postoji, s povjerenjem se obratite aktivistu nekog od udruženja za zaštitu ljudskih prava, za jednakost spolova ili sl.
 • Otvoreno razgovarajte s osobom koja vas zlostavlja o njenom ponašanju i postupcima.
 • Budite ljubazni sa zlostavljanom osobom, razgovarajte s njom, pomozite joj.
 • Recite zlostavljačima neka prestanu sa svojim ponašanjem.
 • Ne dajte se uvući u mobing ponašanje!
 • Požalite se osobi koja Vam je izravno nadređena.
 • O svemu biste trebali moći obavijestiti kadrovsku službu i upravu poduzeća.
 • U slučaju pojave psihičkih ili tjelesnih poremećaja, potražite savjet psihologa, psihijatra, liječnika.
 • Potražite savjet pravnika koji se bavi radnim pravom.
 • Trenirajte komunikacijske vještine!
 • Trenirajte tehnike relaksacije.