SABOR HR – PREDSTAVLJANJE NACRTA ZAKONA O SPRJEČAVANJU MOBBINGA

U utorak, 19. lipnja 2007. u 13.30h održana je tematska sjednica Odbora za ravnopravnost spolova i Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina na temu: “Nacrt prijedloga zakona o sprječavanju zlostavljanja na radu”.

Uvodna obrazloženja o temi dale su Jadranka Apostolovski (predsjednica Udruge za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga) i Dušanka Marinković – Drača (Sindikat Glas), predstavnice Radne skupine koje su sudjelovale u izradi Nacrta prijedloga zakona o sprječavanju zlostavljanja na radu. Na sjednicu su pozvani i predstavnici nadležnih ministarstava, državnih ureda i nevladinih udruga. Link – Sabor RH