Razvoj socijalnih usluga za osobe starije životne dobi

Kratki opis programa:
Udruga za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga provodi trogodišnji program ”Razvoj socijalnih usluga za osobe starije životne dobi”, financiranog sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Program je usmjeren zaštiti starijih osoba s naglaskom na aktivnosti osvještavanja i prevencije različitih oblika nasilja nad njima te doprinosi ublažavanju problema socijalne isključenosti i siromaštva starijih i njihovog nedovoljno aktivnog stila života na području grada Zagreba. Obzirom na veliki broj umirovljenika koji se žele uključiti u kontinuirane aktivnosti postoji potreba za povećanjem kapaciteta postojećih, kao i proširenje lepeze usluga koje potiču aktivni stil života starijih. Kao odgovor na ovaj problem projektom je planiran razvoj i provedba programa koji će biti dostupni u lokalnoj zajednici i poticati na aktivno starenje.
Udruga mobbing je kroz pružanje besplatne pravne pomoći lako došla do podatka da se starije osobe, zbog promjena u obiteljskim strukturama, sve češće odlučuju za sklapanje ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju kako bi si osigurala skrb u starijim danima. Upravo zato važna aktivnost ovog programa je pružanje pravne pomoći vezano za područja nasilja nad starijim osobama, ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju, prava iz sustava socijalne skrbi, te prava iz mirovinskog i zdravstvenog osiguranja. Nadalje, kao jedna od aktivnosti usko vezana uz pružanje pravne pomoći osobama starije životne dobi, pojavljuje se psihološka pomoć i podrška starijim osobama, u svrhu očuvanja njihovog mentalnog zdravlja. U sklopu trogodišnjeg programa, provodit će se aktivnost pomoći u kući za osobe starije životne dobi koja obuhvaća odlazak u ljekarnu i trgovinu, organizaciju dostave kuhanog toplog obroka, organizaciju pranja rublja te manje kućne popravke. Ova aktivnost izravno je usmjerena na najugroženije u starijoj populaciji, a potiče i ulaganje u razvoj novih usluga i poboljšanje kvalitete postojećih usluga. Na kraju, aktivnost koja će doprinijeti širenju mreže socijalnih usluga u zajednici odnosi se na okupljanje mobilnog tima koji će pružati različite socijalne usluge starijim osobama u njihovim domovima.

Vremensko razdoblje trajanja programa:
01. lipnja 2020.- 31. svibnja 2023.

Cilj programa:
Glavni cilj programa je razvoj socijalnih usluga u području socijalne skrbi kroz proširenje postojeće mreže socijalnih usluga i promicanje izvaninstitucijskog oblika skrbi u lokalnoj zajednici, poticanje uključivanja udruga kao najbrojnijih organizacija civilnog društva pružatelja socijalna usluga te razvoj suradničkih odnosa različitih pružatelja usluga, jedinica područne i lokalne samouprave, ustanova socijalne skrbi, udruga i različitih sustava.

Korisničke skupine:
Ovaj program usmjeren je isključivo na osobe starije životne dobi kao ciljane korisnike, te su oni obuhvaćeni aktivnostima pružanja socijalnih usluga savjetovanja, psihosocijalne podrške i pomoći u kući. Također, mobilni tim sastavljen od pravnika/ice i socijalne radnice pružat će im pravnu pomoć i psihološku podršku u njihovim domovima.
Korisnici projekta su također i građani (opća populacija), lokalna i regionalna samouprava, udruge i građanske inicijative, ustanove socijalne skrbi te ostali.

Očekivani rezultati programa:
Projektom će se omogućiti pristup osobama starije životne dobi socijalnim uslugama koje ne mogu dobiti u svojoj neposrednoj blizini, posebno socijalnoj usluzi Pomoć u kući. Postići će se bolja informiranost osoba starije životne dobi i umirovljenika o njihovim pravima i zaštiti, dobiti će mjesto na kojem mogu dobiti besplatne pravne savjete te psihosocijalnu pomoć i podršku s ciljem očuvanja mentalnog zdravlja u trećoj životnoj dobi.

Kontakt:
Telefon: 01/3907-302
e-mail: udruga.mobbing@zg.t-com.hr
angela@mobbing.hr

Program je financiran od strane Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.