Udruga za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga pruža besplatnu primarnu pravnu pomoć putem projekta „Pružanje primarne pravne pomoći u skladu s odredbama ZBPP-a“. Projekt je financiran sredstvima Ministarstva pravosuđa i uprave na temelju Ugovora o dodjeli financijskih sredstava za projekt pružanja primarne pravne pomoći iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu.

Aktivnosti programa obuhvaćaju:

1. Pružanje općih pravnih informacija žrtvama pripadnicima različitih osjetljivih društvenih skupina

Korisnici se mogu javiti:
– putem telefona na 01/3907 301,
– osobnim dolaskom (uz prethodnu najavu) u prostore Udruge te
– putem maila na udruga.mobbing@zg.-t.com.hr.

2. Pružanje besplatnih pravnih savjeta pripadnicima različitih osjetljivih društvenih skupina i podrška kroz pravno savjetovanje
Korisnici se u besplatno pravno savjetovalište mogu javiti svaki radni dan od 8 do 16 sati te zatražiti potrebnu pomoć i podršku.

3. Sastavljanje podnesaka pred javnopravnim tijelima, Europskim sudom za ljudska prava i međunarodnim organizacijama, zastupanje u postupcima pred javnopravnim tijelima, pravna pomoć u izvansudskom mirnom rješenju spora.
U slučajevima kada će to biti potrebno, korisnicima ćemo pružiti i ove oblike primarne pravne pomoći.

4. Jačanje javne svijesti
Različitim objavama kroz rad s medijima i putem web stranica udruge povećat će se vidljivost problematike različitih oblika povrede prava, dostojanstva i ostalih oblika zlostavljanja i diskriminacije društveno osjetljivih skupina u javnosti, što će stvoriti poticaj za promjene u zakonodavstvu, kao i za promjene društvene klime.

5. Odabir i obuka volontera/ki za rad u Savjetovalištu
Volontiranjem kao sredstvom prijenosa znanja i stručnosti postavit će s i baza volontera savjetnika.

6. Evaluacija
Projektni tim pratit će ostvarenje projekta po mjerljivim indikatorima u rezultatima samog projekta.

 

Projekt je financiran od strane Ministarstva pravosuđa i uprave