Profil zlostavljača

4 profila zlostavljača :

Željan pažnje
– pretjeranom ljubaznošću nastoji držati autoritete na svojoj strani, emocionalno nezreo
– selektivno ljubazan prema suradnicima, posebno u početku prema novoj žrtvi
– iskorištava suradnike
– često izvodi “jadan ja – dramu” i samosažalijeva se
– ako ga se otkrije, tvrdi da je on žrtva
– kad ga se pozove na odgovornost
– konfabulira i svaljuje krivicu na druge
– uvijek želi biti u centru pažnje

Oponašatelj
– nisu profesionalno kvalificirani, ali tvrde da jesu jer se nalaze u blizini profesionalaca
– često glume profesiju kojom se žele baviti i zahtijevaju zasluge koje im “pripadaju”
– manipulativni
– lako se daju isprovocirati
– često prijete suradnicima,glume odanost nadređenima, ali ih odbace nakon što ih iskoriste

Guru
– uspješni su na uskom polju svoje stručnosti, od suradnika priznati kao takvi
– egoistični
– zlostavljaju sve kojima se osjećaju ugroženi
– emocionalno hladni
– uglavnom muške osobe
– ponekad pretjerano uredni i organizirani
– svoje greške pripisuju drugima

Psihopat ili sociopat
– napasni i arogantni prema žrtvama, a prema ostalima dragi i ljubazni hladni i proračunati
– dobri su glumci, za njih ne vrijede zakoni i moralne norme
– često ih se može uhvatiti u nekim kriminalnim aktivnostima
– oni koji ih otkriju, odmah postaju njihove žrtve i sva svoja (ne)djela prebacuju na njih
– ne pokazuju empatiju, sažaljenje i krivnju

Žrtva
– često se samo nalazi u zlostavljačevoj blizini, osoba kojom se lako može manipulirati
– osobe čija karijera je u usponu i ovisi o dobroj volji nadređene osobe (zlostavljača)
– osoba koja ne zna kome se obratiti za pomoć ! ! !