Loading...
O projektu2019-01-18T10:40:48+01:00

Ciljevi projekta

Cilj projekta je jačanje suradnje između javnog sektora, akademske zajednice i civilnog društva u Hrvatskoj s ciljem podizanja učinkovitosti zaštite ljudskih prava. Specifičan cilj projekta je uvođenje novih alata i metoda koje će koristiti regionalne/lokalne vlasti i organizacije civilnog društva u zaštiti žrtava mobbinga i time podizati kapacitet i sposobnost civilnog društva i osiguranje sveobuhvatne zaštite i podrške žrtvama mobbinga.

Opis projekta

Kroz projekt će se kreirati i testirati predložak protokola o postupanju u slučaju zlostavljanja na radu u trgovačkim društvima, ustanovama i  jedinicama lokalne i regionalne samouprave, predstaviti ga lokalnim i regionalnim vlastima putem asocijacija  županija i gradova,  provesti javnu anti-mobbing kampanju te, među ostalim, uspostaviti e-learning sustav za učenje o mobbingu.

Nositelj projekta je Udruga za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga,a patneri su Grad Zagreb i Pravni fakultet u Osijeku.

Projekt je započeo 17. listopada 2015. i trajat će 18 mjeseci,a vrijednost mu je 160 tisuća eura,od čega EU sufinancira 87%.

Nositelji o partneri

UDRUGA MOBBING
UDRUGA MOBBINGNOSITELJ
Udruga mobbing je nestranačka i neprofitna organizacija koja provodi edukaciju, istraživanja i zagovaranje. Udruga se zalaže za društvo temeljeno na vrijednostima demokracije, tolerancije, pluralizma, zaštite ljudskih prava te teži pravnoj državi, razvijenom civilnom društvu, političkoj kulturi i društvu znanja.
EUROPSKA UNIJA
EUROPSKA UNIJAPARTNER
Europska unija jedinstveno je gospodarsko i političko partnerstvo 28 europskih država koje zajedno pokrivaju velik dio kontinenta
PRAVNI FAKULTET OSIJEK
PRAVNI FAKULTET OSIJEKPARTNER
Misija je Fakulteta dostizanje izvrsnosti u znanstveno-istraživačkom i nastavnom procesu s ciljem sustavnoga razvijanja i unaprjeđivanja djelatnosti svih ustrojbenih jedinica te cjeloživotnom učenju koje osigurava studentima stjecanje znanja i vještina primjerenih izazovima suvremenoga društva
GRAD ZAGREB
GRAD ZAGREBPARTNER
Glavni grad Republike Hrvatske. Zagreb danas predstavlja upravno, gospodarsko, kulturno, prometno i znanstveno središte Hrvatske. Položajem i kulturom spada u gradove Srednje Europe.
URED ZA UDRUGE VLADE RH
URED ZA UDRUGE VLADE RHPARTNER
Ured za udruge stručna je služba Vlade Republike Hrvatske, osnovan Uredbom o Uredu za udruge radi obavljanja stručnih poslova iz djelokruga Vlade Republike Hrvatske u vezi sa stvaranjem uvjeta za suradnju i partnerstvo s nevladinim, neprofitnim sektorom, poglavito s udrugama u Republici Hrvatskoj