Grad Zagreb, Gradski ured za zdravstvo, pružamo psihosocijalnu pomoć u vidu logoterapijskih radionica. Projekt ima za krajnji cilj pridonijeti razvoju socijalnih usluga koje pomažu pri osnaživanju socijalno osjetljivih skupina za svakodnevni život i doprinos zajednici. Pojedinci su osnaženi za nošenje sa svakodnevicom, te povratak na tržište rada i lakše nošenje s poteškoćama na radnom mjestu. Dakle, naglasak je na savjetodavnoj i psihološkoj pomoći uz koju polaznici lakše svladavaju svakodnevne životne poteškoće te ojačavaju svoj status u društvu. Projekt je usmjeren na edukaciju i pomoć socijalno osjetljivim skupinama, koje bi nakon radionica trebale biti spremne sudjelovati u izgradnji zajednice.