Ministarstvo zdravstva, 2019./2020. Trogodišnji program ugovoren je 2019. godine, s provedbom započet 2020., a planirani završetak je 2022. godine. Provodi se u partnerstvu s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo. Opći cilj programa je doprinijeti zaštiti, očuvanju i unapređenju zdravlja stanovništva u Republici Hrvatskoj. Poboljšano razumijevanje problema mentalnog zdravlja i poznavanje mehanizama za zaštitu mentalnog zdravlja među poslodavcima, kao i edukacija povjerljivih savjetnika i povjerenika za zaštitu na radu, ključno je za unapređenje mentalnog zdravlja na radnom mjestu, pa tako i za unaprjeđenje mentalnog zdravlja uopće. Predloženi program doprinosi ostvarenju ciljeva kroz provedbu aktivnosti kao što su pružanje psihosocijalne pomoći za osobe koje su bile izložene pojačanom stresu, negativnim ponašanjima i zlostavljanju na radnom mjestu, te radionice za unaprjeđenje komunikacija na radnom mjestu. Također, provest će se edukacija poslodavaca i predstavnika radnika o korisnosti i isplativosti intervencija usmjerenih na sprječavanje stresa i psihosocijalnih rizika na radnom mjestu, te o zakonu i zakonskim odredbama vezanim za zaštitu od stresa na radnom mjestu i zaštiti dostojanstva radnika.