mobbing

Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom- kroz kontinuirani rad savjetovališta postiže se zaštita i rehabilitacija žrtava mobbinga, kao i sprječavanje mobbinga na različitim radnim mjestima, psihosocijalna rehabilitacija žrtava mobbinga koje nam se obrate za pomoć, a predviđa se i smanjenje stresa kod tih osoba. Osnivanjem savjetovališta omogućava se pristup žrtvama kroz različite aktivnosti zasnovane na radu stručnjaka različitih profila (specijalisti medicine rada, psihijatri, psihoterapeuti, psiholozi, radni terapeuti, socijalni pedagozi, pravnici). Pružanjem pomoći i podrške korisnicima repliciraju se potrebna znanja i vještine kako bi se mogli samozaštititi u istim ili sličnim situacijama te kako bi znali prepoznati takvo ponašanje i upozoriti na njega i druge oko sebe. Kroz podršku korisnicima razvija se osjećaj sigurnosti i utječe se na poboljšanje društvenih vještina i međuljudskih odnosa žrtava mobbinga i diskriminacije na radnom mjestu s drugim ljudima, te razvoj sposobnosti pružanja pomoći drugim žrtvama mobbinga i diskriminacije na radnom mjestu.