Osiguranje savjetodavne, psihosocijalne i pravne pomoći žrtvama nasilja

Razdoblje provedbe: 01. siječnja 2020. – 31. prosinca 2022.

Udruga za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga provodi trogodišnji program „Osiguranje savjetodavne, psihosocijalne i pravne pomoći žrtvama nasilja“ u okviru Javnog natječaja za financiranje trogodišnjih programa udruga iz područja razvoja mreže socijalnih usluga usmjerenih prioritetnim korisničkim skupinama za razdoblje od 2020. do 2022. godine iz proračuna Grada Zagreba.
Opći cilj trogodišnjeg programa je osigurati savjetodavnu, psihosocijalnu i pravnu pomoć žrtvama nasilja.
Osnovni cilj projekta je osigurati savjetodavnu pomoć žrtvama nasilja u obitelji kroz financijsku podršku organizacijama civilnoga društva koje u svom djelokrugu pružaju uslugu savjetovanja za žrtve nasilja.

Specifični ciljevi su izobrazba zaposlenih u savjetovalištu o pravima i potrebama žrtava nasilja, i savjetovanje žrtava različitih oblika nasilja.

Korisnici obuhvaćeni programom su sve žrtve nasilja, bez obzira na spol i dob, uključujući i osobe starije životne dobi.
Program “Osiguranje savjetodavne, psihosocijalne i pravne pomoći žrtvama nasilja” pružat će pomoć žrtvama obiteljskog nasilja, bez obzira na spol i dob. Svjedoci smo da u današnje vrijeme zlostavljanje ne zaobilazi nikoga. Iako su žene najčešće žrtve nasilja, nije zanemariv niti broj muškaraca, djece i osoba starije životne dobi koje trpe svakodnevno nasilje u obitelji. Udruga mobbing pruža besplatnu pravnu pomoć svim građanima, što znači da nam se za pomoć obraćaju razne skupine s različitim problemima. Među njima su i osobe koje su žrtve obiteljskog nasilja.
S obzirom da je temeljem Nacionalne strategije zaštite od nasilja u obitelji, za razdoblje od 2017. do 2022. godine jedna od zadanih mjera poduzimanje niza aktivnosti koje uključuju pružanje potpore organizacijama civilnog društva koje štite žrtve nasilja, pružanje izravne pomoći žrtvama, senzibilizaciju za potrebe žrtava nasilja, pomoć počinitelju nasilja u promjeni njegova ponašanja i drugo, smatramo da je bitno uključiti i umrežiti što više različitih udruga kojima je djelatnost zaštita ljudskih prava.
Udruga mobbing u okviru ovog programa provodit će aktivnosti pružanja individualne psihosocijalne podrške, besplatne pravne pomoći žrtvama obiteljskog nasilja, te supervizijske radionice za zaposlenike Udruge, a mobilni tim stručnih radnika po procjeni Centra za socijalnu skrb Zagreb, Podružnice Črnomerec, izlazit će na teren i direktno raditi sa žrtvama nasilja i nasilja u obitelji.

Očekivani rezultati:

Organizacije civilnog društva od 90-ih godina 20. st. zaslužne su za pozitivne pomake u području suzbijanja nasilja i diskriminacije u RH. S obzirom na tu činjenicu, krug organizacija civilnog društva koje pružaju pomoć i podršku žrtvama nasilja u obitelji trebao bi se proširiti i na udruge koje su specijalizirane za druge vrste nasilja, ali imaju tendenciju širenja svojih usluga kako bi mogle pomoći široj populaciji. Utjecaj programa dugoročno donosi dobrobit ciljanim i krajnjim korisnicima jer oni prvenstveno dobivaju različita mjesta na koja se mogu javiti u potrazi za rješenjem svojih problema, dok se jačanjem kapaciteta udruga povezuju i umrežavaju organizacije civilnog društva, centri za socijalnu skrb i JLRS u nadi za ostvarenjem glavnog zajedničkog i dugotrajnog cilja, a to je pomaganje korisnicima i zalaganje za ostvarenje njihovih ljudskih prava.

Program je financiran od strane Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom