O UDRUZI

Udruga je osnovana u cilju senzibiliziranja javnosti za probleme mobbinga na radnom mjestu i edukacije te stručnog savjetovanja žrtava mobbinga (nasrtaja na radnom mjestu).

Djelatnosti Udruge su:

– Provođenje programa psihosocijalne pomoći (nakon dobivanja propisanih suglasnosti nadležnog tijela) za žrtve mobbinga;

– Održavanje radionica i predavanja stručnih osoba te organiziranje seminara;

– Educiranje i pomoć savjetima stručnih osoba za bilo koji oblik nasilja na radnom mjestu;

– Izdavanje brošura i drugih publikacija iz područja djelatnosti Udruge;

– Informiranje javnosti o problemima mobbinga putem medija i na druge prikladne načine;

– Sudjelovanje na domaćim i međunarodnim skupovima, seminarima i sl. koji su u vezi s ciljevima i    djelatnošću Udruge.