KRATKI OPIS PROGRAMA

Još jedno sigurno mjesto – savjetovalište za žrtve obiteljskog nasilja

Žene i djevojčice diljem svijeta, bez obzira na nacionalnu, rasnu i vjersku pripadnost, kulturu, dob i status, izložene su raznim oblicima fizičkog, seksualnog, psihološkog i ekonomskog zlostavljanja. Korijeni nasilja nad ženama leže duboko u strukturi društva, a nasilje predstavlja najčešći oblik kršenja ljudskih prava u Europi. Nasilje ne znači samo premlaćivanje, već i prijetnje, prisilu, ograničavanje slobode, seksualno i psihološko mučenje, što uvelike oštećuje obitelji i nanosi mnogo duševne i fizičke boli. Žene su najviše izložene rodno zasnovanom nasilju u odnosima obitelj i partner. Najradikalniji oblik nasilja nad ženama je femicid, tj. ubojstvo žene jer je žena, motivirano mržnjom prema ženama. Širom svijeta većina žena pati upravo od sadašnjih ili bivših partnera, a ubojstvo predstavlja samo eskalaciju višegodišnjeg nasilja u vezi, bilo da je riječ o fizičkom, psihološkom, seksualnom ili ekonomskom. Nasilje nad ženama se događa i ono je prisutno, bilo da se odvija u obitelji, na ulici ili na radnom mjestu i ne poznaje obrazovanje, status ili položaj.
Iako su žene najčešće žrtve nasilja, nije zanemariv niti broj muškaraca, djece i osoba starije životne dobi koje trpe svakodnevno nasilje u obitelji. Često su osobe koje su žrtve nasilja u obitelji, meta i za zlostavljače na radnom mjestu jer nasilje u obitelji utječe na njihovo svakodnevno funkcioniranje, na njihove odnose, mentalno zdravlje, postaju ranjiviji i samim time podložniji drugim zlostavljačkim odnosima. Stoga će se u ovom projektu, putem aktivnosti kao što su pružanje psihosocijalne pomoći, besplatne pravne pomoći, edukacije i supervizije za zaposlenike udruge, te zagovaračkih aktivnosti/podizanja svijesti javnosti, osigurati savjetodavna pomoć žrtvama nasilja u obitelji.

 

VREMENSKO RAZDOBLJE TRAJANJA PROGRAMA:

01. prosinca 2020.- 30. studenog 2021.

 

CILJ PROGRAMA:

Opći cilj projekta je doprinijeti smanjenju obiteljskog nasilja i nasilja nad ženama u gradu Zagrebu kroz savjetovanje, edukaciju, međuresornu suradnju i senzibilizaciju javnosti o problemu nasilja
 

KORISNIČKE SKUPINE:

Korisnici projekta su osobe koje su na neki način bile žrtva ili svjedok nasilja u obitelji, kao i građani (opća populacija) lokalna i regionalna samouprava, obitelji, udruge i građanske inicijative, ustanove socijalne skrbi te žrtve uznemiravanja na radu ili kršenja radničkih prava.
 

OČEKIVANI REZULTATI PROGRAMA:

Projekt će ostvariti konkretan pozitivan utjecaj prvenstveno na žrtve nasilja u obitelji koje će imati više opcija i još jedno mjesto na kojem mogu potražiti pomoć i obratiti se stručnjacima za psihosocijalnu podršku i besplatne pravne savjete.
Osim toga, dodatnim profesionalnim i specijaliziranim edukacijama i jačanjem suradnje sa srodnim organizacijama civilnog društva i lokalnim akterima, utjecati ćemo na veću efikasnost u svakodnevnom radu sa žrtvama.