U sklopu projekta“Pravo na rad bez mobbinga“ kao jedna od projektnih aktivnosti izrađen je inovativni alat e-učenja za pravne praktičare i studente prava koji će omogućiti stjecanje potrebnih znanja i vještina o mobbingu i diskriminaciji,odnosno praksi koju,u materijalnome i procesnom smislu treba slijediti.
Slijedom navedenog,Pravni fakultet u Osijeku uspostavlja sustav e-učenja s raspoloživim pravnim i srodnim edukacijskim materijalima o mobbingu za studente prava, pravnike,odvjetnike,sudce,socijalne radnike,javne ustanove te stručnjake za ljudske potencijale u poduzećima.

logo_pfos